İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda kazalar düşündürüyor!

Vedat İLKİ
10 Mayıs 2022

Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir denilmiştir.(6331/1.madde)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

Hiçbir iş yaralanmamıza değmez. İş güvenliği yönetilebilirİş güvenliği tüm çalışanlarının sorumluluğudurTüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir.

6331 İSG EĞİTİM KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLMELİ DİYOR: 6331/17’inci maddesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlenmiştir. Madde açıkça işverenlere, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aldırmakla zorunlu hale getirmiştir. Eğitimde dikkat edilecek konular sıralanmıştır. İşe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. İşveren burada sadece kendi işçileri için değil, işletmesine dışarıdan iş yapmaya gelen işçilere ve alt işverenlerin işçilerine işe başlatmadan önce  tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa, yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, işe başlatılamazlar ya da işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı eğitimin verilmesini sağlamak zorundadır. Eğitim kültürü ile konuya yaklaşmamızda yatan ana neden son yıllarda artan iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla, başta SGK iş kazası, meslek hastalıklarından kaynaklanan sürekli/geçici iş göremezlik ödemelerinde artış, sağlık giderleri harcamaları olarak kısa vadeli sigorta kollarından ayrıca uzun vadeli sigorta kollarından yapılan malullük, ölüm aylıklarını sayabiliriz.

6331 Sayılı Kanun’un;

a.)39 Madde,10 Geçici Madde ile oluşuyor.

b.)İkincil Mevzuat olarak Yönetmeliklerde detaylar yer alıyor.

ÇSGB İSGÜM birimi de bu konuda rehber çalışmalara katılıyor.

İŞ KAZALARI HIZ KESMİYOR!

Tersanelerde patlama,iş makinası kullanırken yaralanma ve ölüm,inşaat işçilerinin ölümü ve yaralanması ,imalatlarda iş kazası,endüstriyel patlamalar,çocuk işçilerin ölümü,madenlerde münferit kazalar ve ölümler.. gibi liste uzayarak gider.

İş kazaları kader mi yoksa vurdumduymazlık mı olarak karşımıza çıkar.

MYYK göre belgelendirme şartları,bu konuda güncel yargı kararları,yaptırımlar ise hız kesmeyen iş kazalarını gösterse de,Bakanlık ise kazaların azaldığını söylemesi de ayrı bir çelişki oluşturmuyor mu?

Yüzde 67’sini ulusal basın; yüzde 33’ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından yansıyan bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2022 yılının ilk üç ayında (Ocak ayında 120, Şubat ayında 109, Mart ayında 118 olmak üzere) en az 347 işçi hayatını kaybetti… (İSGM verileri.)

Ölen işçiler arasında kadınlar, çocuklar, göçmen işçiler de bulunuyor. Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret/büro, belediye/genel işler, sağlık, güvenlik, gıda, tekstil, ağaç ve enerji işkollarında gerçekleşiyor. En fazla ölüm nedenleri sırasıyla trafik/servis kazası, ezilme/göçük, kalp krizi, yüksekten düşme, şiddet, Kovid-19 (Hastalık denilse de) ve elektrik çarpması.

Ölümlü iş kazaları/meslek hastalığı yanında geçici ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar, kayıp zaman dediğimiz çalışma süreleri ile, çalışma hayatında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu maliyetler devlete, işverene ve ulusal ekonomiye yansımaktadır.

Tehlikeli hareketler: Bilinçsiz iş yapmak, dalgınlık ve dikkatsizlik, makina koruyucularını yerinden çıkarmak, işçinin verilen görevi dışında iş yapması, tehlikeli hızda çalışma, iş disiplini ve kurallarına uymamak, işle ilgili ekipman kullanmamak, kişisel koruyucu donanımı kullanmamak.

Tehlikeli durumlar: Güvensiz ve sağlıksız çevre koşulları, topraklanmamış ekipmanlar ve elektrik makinaları, işe uygun olmayan el aletleri, tehlikeli yükseklikte istifler, kapatılmamış zemin boşlukları, işyerinin düzensizliği koruyucusuz makine, ekipman ve tezgâhlar.

İSG alanında sadece haftalarda değil,mesleki kariyer anlamında tazeleme eğitimlerine,işçi,işveren,sendikalar mesleki örgütlerle paylaşımlara,bu alandaki yenilikçi çalışmalara yer verilmesi gerekiyor.

İş kazaları önleme adına işyerlerinde yasal önlemler alınmasıyla birlikte, güvenli çalışma kültürünü de benimsetmek gerekiyor.

Dolayısıyla Bakanlık’ın da rehberlik anlayışıyla sahada yer alması gerekir.6331 Sayılı Kanun tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

İdari ve mali yönden bağımsız işçi sağlığı iş güvenliği hayata geçmesi,İşçilerin de, iş sağlığı ve güvenliğinde bilinçle örgütlenmesi, bu konuda talepleri dile getirmeli, bu alanda mücadeleye katılmalıdır.

Kısaca;

İş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatında ekonomik, insani boyutlarla önemli yer tutmaktadır.

‘Acılar durağandır yazarak aşıyorum’

Çikolatasız asla!