İsteğe bağlı sigortalılık (Ekim 2008- Aralık 2021 öncesi isteğe bağlı sigorta ödeyenler)

issizlik-sigortasi-fonu-kimlere-yariyor
Dilek ETE
18 Ocak 2022

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte isteğe bağlı sigortalı olarak (506,1479,2926 sayılı Kanunlar) prim ödeyenler yazılı talep alınmaksızın ve Türkiye ‘de ikamet şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigorta ödemeye devam ederler. 2925 Sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları devam edenler aynı zamanda isteğe bağlı sigortalı olamazlar.

2014/5 SAYILI GENELGE

Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa 4b kapsamında zorunlu sigortalı olarak tescili yapılanların (Mülga 1/9/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge) ve daha sonraki bir tarihte zorunlu sigortalılıkları sona erenlerin isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunmadan prim ödemeye devam etmeleri halinde primlerinin karşıladığı süre ile sınırlı kalmak kaydıyla ödemiş oldukları sürelerin (Ek 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge ) tamamı talep etmeleri durumunda isteğe bağlı sigortalılık olarak değerlendirilecektir. Prim ödemelerinin iadesini talep etmeleri halinde sigortalılıkları tescil tarihi itibariyle iptal edilerek ödenen primler iade edilecektir. Aynı şekilde tarımsal faaliyette bulunanların sigortalılığı sona ermesi gerektiği halde sonlandırmadan prim ödeyenlerin isteğe bağlı sigortalı olmak için yazılı talepte bulunmaları halinde, yersiz ödenen primler isteğe bağlı sigortalılık kapsamında değerlendirilecektir.

KANUNDAN ÖNCE TESCİL YAPILANLAR

1479 Sayılı Kanun kapsamında kayıt ve tescili yapılan daha sonra ilgili kurumlarca kayıtlarının bulunmadığı tespit edilenlerin tescil tarihi itibariyle sigortalılıkları iptal edilir. Fakat bu sigortalıların dilekçe vermeleri halinde ödenen primler ile sınırlı kalmak kaydıyla bu süreler isteğe bağlı sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI

İsteğe Bağlı Sigortalılık, İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesinin Kuruma verildiği tarihi takip eden günden başlar. PTT, ALO POST veya PTT KARGO ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi takip eden günden başlar. Ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların talep etmeleri halinde isteğe bağlı prim ödemeleri zorunlu sigortalılıklarına ait son günü takip eden günden başlatılır. İsteğe bağlı prim ödeme süreleri 30 güne tamamlanırken, zorunlu sigortalılık ile çakışan süreler varsa ödenen isteğe bağlı prim gününün çakışan gün kadar kısmı iade veya doğacak borçlara mahsup olarak değerlendirilir.

SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ

İsteğe bağlı prim ödemesi kuruma yazılı talepte bulunulduğu tarih itibariyle son prim ödeme tarihi dikkate alınarak sonlandırılır. Talepte bulunulan ayın primini kısmı ödeyenlerin ,ödediği primi karşıladığı gün itibariyle sona erdirilir. Ayrıca isteğe bağlı sigortalılığın sona erdiği tarihten sonra ödenen primler sigortalının talebi halinde iade edilir.(Ek,24/04/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge )

PRİM ÖDEMESİ OLMAYANLAR

İsteğe Bağlı sigortalılığı başladığı tarihten itibaren prim ödemesi bulunmayanların yazılı olarak başvurmaları halinde isteğe bağlı sigortalılıkları başlangıç tarihi itibariyle sonlandırılır.

Prim borcu bulanan isteğe bağlı sigortalıların en son prim ödenmiş ayın sonu itibariyle sona erdirilecek, ödenmediği tespit edilen primler 12 aylık sorgulama süresi dikkate alınarak gecikme zammı ve cezası dikkate alınarak tahsil edilecektir. Örneğin 16/12/2009 tarihinde isteğe bağlı sigortalılığı başlayan sigortalı 20/07/2010 tarihinde isteğe bağlı sigortalılığını durdurmak için dilekçe vermiş olsun. Bu sigortalının 12 aylık sorgulaması içinde 2 aylık primi (Ocak-Nisan 2010) ödenmemişse en son ödemesi Haziran 2010 ise bu sigortalının isteğe bağlı sigortalılığı 20/07/2010 tarihi itibariyle sonlandırılacak .İki aylık ödenmemiş primi için 12 aylık sorgulama içinde 15/08/2010 tarihinde gecikme zammı ve cezası ile yatırılırsa sigortalılık süresi 16/12/2009-20/07/2010 olacaktır.Ödenmezse sigortalılık süresi iki ay eksik verilecektir. 12 aylık süre geçtikten sonra yapılan prim ödemeleri için süre verilmez.12 aylık süre beklemeksizin ödenmiş primlerle süre tespiti istenebilir. Bu durumda ‘12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Süresi Tespiti’ dilekçesi (EK-23) ile sorgulama süresi içindeki borcunu ödemek istemediğini belirten dilekçe verilmesi halinde prim borcu tahsil edilmez.

spor-zamani

Adı gibi efsane bir yöntem!

Sabahattin-Eyuboglu

Gerçek bir aydınlanmacı ‘Sabahattin Eyüboğlu…’