İşverenlere gelen emeklilik iptali

Dilek ETE
20 Ocak 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda en fazla haksızlığa uğrayan kesim Bağ-Kur kapsamında prim yatıran işveren kesimdir. Adeta ülkemizde sosyal güvenlik ailesinin üvey çocuğudur. Hem daha fazla süre prim öder, hem daha geç emekli olur ve daha az emekli maaşı alır. İşveren statüsünde olan Bağ-Kur primi ödeyen bu sigortalılar emeklilik planı yapmak konusunda da oldukça tutucu davranırlar. Emeklilik planı için Bağ-Kur sigortalıları özellikle 2019 yılı sonrasında mutlaka bir Sosyal Güvenlik Müşavirini ziyaret etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. İşveren, şirket ortağı olup emeklilik planını henüz yapmamış olanlara hem biraz 2019-9 sayılı genelge den bahsetmek hem de farkında olmadan nasıl bir süreçten geçecekleri konusunda kısaca bilgi vermek isterim.

A.Şirket ortağı olup Bağ-Kur (4b) kapsamında tescili yapılanların ortağı olmduğu şirketten daha sonra SSK (4a) kapsamında bildirilmesi

1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi kapsamında şirket ortağı olması sebebiyle Bağkur kapsamında sigortalı olan şirket ortağının ,daha sonraki bir tarihte ortağı olduğu şirketten SSK (4a)kapsamında sigortalı bildirilmesi halinde önce başlayan sigortalılık sona ermediği için SSK kapsamında sigortalılık iptal edilecek ve Bağkur kapsamında sigortalılığı geçerli kabul edilecektir.

B. Şirket ortağı olup Bağ-Kur kapsamında tescili yapılmamış olanların aynı gün veya daha sonra SSK (4a)kapsamında bildirilmesi

5510 Sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 1/10/2008 tarihine kadar Bağ-Kur tescili yapılmayanların yükümlülüğü 1/10/2008 tarihinden itibaren başlatılır.

Diğer taraftan SSK (4a) kapsamında Ekim 2008 öncesinde hizmet akdiyle çalışırken çalıştığı işyerine veya başka bir şirkete ortak olanların SSK (4a) kapsamında sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur (4b) kapsamına alınmamaktadır. Fakat 1/10/2008 tarihinden önce Bağ-Kur kapsamında tescili yapılması gerektiği halde SSK kapsamında tescil yapıldığı sonradan tespit edilen sigortalılar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.SSK kapsamında tescil kaydı beyan kabul edilerek Bağ-Kur kapsamında sigortalı olması gereken tarih itibariyle Bağ-Kur başlatılacaktır. Ayrıca, SSK kapsamında yatan prim ve hizmetler Bağ-Kur kapsamında değerlendirilecektir. Bu durum SSK kapsamında çalışmaya başladığı tarih ile şirket ortağı olduğu tarih aynı olan sigortalılar için de uygulanacaktır.

Örnek : 2/7/1998 tarihinden itibaren Güngör Ltd.Şti.ortağı olan fakat Bağ-Kur ‘a kayıt olmayan Emrah 1/1/2001 tarihinden itibaren ortağı olduğu Güngör Ltd.Şti. tarafından SSK (4a) kapsamında sigortalı bildirilmeye başlanmıştır. Emrah beyin 1/1/2001 tarihinden itibaren başlatılan SSK kapsamında bulunan tescil kaydı beyan kabul edilerek 02/071998 tarihinden itibaren Bağ-Kur kaydı başlatılacak ve ödenen SSK primleri Bağ-Kur hizmeti olarak değerlendirilecektir.

C. SSK kapsamında sigortalı olup çalıştığı işyerine veya başka şirkete ortak olanlar

Ekim 2008 öncesinde SSK (4a) kapsamında çalışırken çalıştığı işyerine veya başka bir şirkete ortak , anonim şirkette kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olanlar SSK kapsamında çalışmaları kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur kapsamına alınmayacaktır. SSK kapsamında çalışmalarına bir gün ara vererek ortağı olduğu şirkette tekrar SSK kapsamında çalışmaya başlanması durumunda hizmetler kesintiye uğramış kabul edilecektir.

Örnek 1: 13/05/2006 tarihinden itibaren Onur A.Ş. işyerinde SSK kapsamında sigortalı çalışırken 21/11/2006 tarihinde çalıştığı şirkete yönetim kurulu üyesi-ortak olan Tuncay Bey ‘in sigortalılığı 21/11/2016 tarihine kadar devam etmiştir.Bu durumda sigortalılığı 21/11/2016 tarihine kadar SSK kapsamında değerlendirilecektir. Aynı kişi başka bir şirkete ortak olmuş olsaydı bu durumda çalıştığı şirkette iş akdi son bulduğunda kendi şirketinde kesintisiz çalışmaya başlamış dahi olsa artık hizmetleri Bağ-Kur kapsamında değerlendirilecekti.

Örnek 2: Gökalp Ltd.Şti. Urfa ‘daki işyerinde 12/08/1993 tarihinden itibaren SSK kapsamında çalışmakta olan Çiğdem Hanım 8/02/2001 tarihinde Gökalp Ltd.Şti. ortak olmuştur. Çiğdem Hanım 29/03/2018 tarihinde işten ayrılmış 30/03/2018 tarihinde ise aynı şirketin İzmir işyerinde işe girişi yapılmıştır. Öncelikle Çiğdem Hanımın 29/03/2018 tarihine kadar olan hizmetleri SSK kapsamında geçerli kabul edilecektir. Ayrıca aynı şirketin iki farklı ilinde giriş çıkış yapıldığı ve arada boşluk olmadığı için 30/03/2018 sonrası hizmetleri de SSK kapsamında değerlendirilecektir.

2019/9 sayılı genelge ile bugüne kadar hizmetleri SSK (4a) kapsamında bildirilen işverenler için yeni bir dönem başlamış oldu.Özellikle prim günleri SSK (4a) kapsamından Bağ-Kur (4b) kapsamına aktarılan sigortalıların mutlaka işçi-işveren payları konusunda idari veya hukuki yollara başvurarak emekli aylıklarında yaşayacakları hak kayıplarının önüne geçmesi önemlidir.

Bu süreçte konu hakkında bilgi sahibi olan Sosyal Güvenlik Müşavirleri ve hukukçular ile yola çıkmak zararı azaltacaktır.

2021-ihracaat

Pandemide Ege’den 138 ülkeye ihracat yapıldı!

Hayat sosyal medyaya kaydı