Lozan, bağımsız Türkiye’nin dünyaya ilanıdır

Ülkümen RODOPLU
28 Temmuz 2020

Lozan Antlaşması ile yeni kurulacak devletin uluslararası ortamda bağımsızlığı ve egemenliği kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından yaklaşık üç ay önce. 

24 Temmuz 1923 tarihinde.

Bağımsızlığın ilanı anlamına gelen Lozan Antlaşması’nı tartışılır hale getirmek kime yarar?

Bu antlaşmanın içinden maddeler seçerek Atatürk’e, İnönü’ye eleştiriler, hakaretler yağdırmak kime yarar sağlar?

Kurtuluş Savaşı ve sonrasında verilen mücadeleleri küçümsemek.

Lozan’da müthiş bir diplomasi zaferi kazanan İsmet İnönü’yü suçlayıcı, küçük düşürücü ifadeler kullanmak.

Kime, nasıl fayda sağlar?

Lozan Antlaşması ile ilgili olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini anımsayalım:

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmiyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”

Atatürk, Türk tarihinin en büyük eseri Nutuk’ta Lozan zaferini Türk Milleti’ne, hem “tarih yaratıcısı” hem de “tarih yazıcısı” rolüyle, zaferi gölgelemeye çalışanlara ve çalışacaklara ders niteliğinde, ilk ağızdan ve tüm detaylarıyla anlatmıştı.

Bu antlaşma, Türk milletine karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildiren bir belgedir.

Lozan Antlaşması, Avrupa Devletleri’nin 1815 Viyana Kongresi’nde, Osmanlı Devleti’ni “hasta adam” olarak ilan edip, mirasını paylaşma kararını alması ile başlayan sürecin sonunda vatanı için direnen Türk Milleti lehine sonuçlanan bir antlaşmadır. 

İrlandalı tarih profesörü Pat Walsh, Atatürk ve onun önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı ve Lozan Barış Antlaşması için “Dünya tarihinde ilk defa Batı’nın Doğu önünde baş eğdiğini ve emperyalizmin Asya’nın kapılarından geri dönmek zorunda kaldığını” anlatır.

Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), oy birliği ile Atatürk’ün “Uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayırımı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu” olduğunu söylüyor.

Lozan Barış Antlaşması sonuçları bakımından, tam bağımsız bir Türk Devleti’nin kurulduğunu tescil etmiştir.

Bugün bize bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’ye minnettarız.

SON SÖZ: Atatürk devrim ve ilkeleri geleceğimiz ve aydınlık yarınlar için umudumuzdur.

yurt-ve-pansiyon-ucretleri-alinmayacak

Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma ücreti

Lisan, üslup, millet