Mayısta emekli olana bayram ikramiyesi

emekli-maaslarina-yapilacak-zam-belli-oldu
Vedat İLKİ
7 Nisan 2020

7226 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile birlikte; ”ödemenin yapılacağı tarihte” ibaresinde olumlu bir yaklaşım sergilenmiştir, “bayramın içinde bulunduğu ayda” ibaresine yer verilmiştir.23 Mayıs 2020 tarihinden itibaren arife günü olup 26 Mayıs 2020 gününe kadar Ramazan Bayramı idrak edilecektir.
Bayramın içinde bulunduğu ay Mayıs ayı olduğundan, Nisan ayında emekli aylığına başvuranların ilk emekli aylığı izleyen aybaşı olan Mayıs ayı olacağı için, emekli aylığı bu dönemde verilir, dolayısıyla yeni emeklilere de bayram ikramiyesi verilecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir (sürekli iş göremezlik geliri) ve aylık (emekli aylığı) ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.
1.000 lira bayram ikramiyesi ödemesinde;
a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,
b) Hak sahiplerinin hisseleri oranı,
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,
ç) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı esas alınır.
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır. Bu madde kapsamında yapılan ödemeler evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmaz.
Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır. Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece SGK’ya ödenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarihlerini belirlemeye SGK yetkilidir.
Açıklaması;
a.) İş göremezlik derecesi oranı dikkate alınacaktır.(yüzde 10 ile başlayarak yüzde100 kadar)
b.) Hak sahiplerinin hisse oranından başlayacak(yüzde 12,5 ila yüzde100 kadar)
c.) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm gelirden hak sahiplerine paylaştırma
d.) 3201 yurtdışı borçlanma esasına göre kısmi aylık ve gelirde isabet eden orana göre
e.) Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır.
f.) Evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmaz
g.) Vergi,damga vergisi ve diğer kesintiler yapılmaz net ödeme,haciz edilemez.(Nafaka alacaklısı da olsa haciz edilemez.)
h.) Yersiz ödenmesi halinde geri verilir ya da gelir/aylık yüzde 25 oranında kesinti yapılır.
i.) SGK öder, ödemelerin tutarını primsiz olduğundan Hazine den tahsil eder.
1.000 lira tutar 2018 yılından beri güncellenmemiş olarak 3’üncü ödeme dönemine girilmiştir. 2020 yılı Ramazan Bayramı 24, 25 ve 26 Mayıs 2020 tarihlerine rastlamakta olup korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibine yapılacak Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesi öne çekilmiştir. Buna göre, 2020 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK) kapsamında emekli, dul ve yetim gelir/aylığı alanlardan tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günü;
– 17, 18, 19 olanlara 7 Nisan 2020,
– 20, 21, 22 olanlara 8 Nisan 2020,
– 23, 24 olanlara 9 Nisan 2020,
– 25, 26 olanlara 10 Nisan 2020,
(b) bendi (BAĞKUR) kapsamında emekli, dul ve yetim gelir/aylığı alanlara 11 Nisan 2020,
(c) bendi (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, dul ve yetim aylığı alanlara 11 Nisan 2020 tarihinde ödenecektir.

koronaviruse-karsi-dogru-bilinen-yanlislar

Korona sonrası kaygı ve depresyon

guvercin-yalnizligi-gul-saticisi

Güvercin yalnızlığı ‘gül satıcısı’