Memur ve emekli fakirleşmeye devam…

emekli-ucret
Ege Telgraf Admin
11 Ocak 2023

TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarına göre, Aralık ayı enflasyonu TÜFE yüzde1.18, bazı bağımsız araştırma şirketlerine göre, Aralık ayı enflasyonu yüzde 5.18. TUİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 64.27, bağımsız araştırma şirketine göre yüzde 137.55 tir. TÜİK’in hesaplaması nasıl bir hesaplamaysa, aradaki fark yüzde 100’den daha fazla.

Maalesef inandırıcılığını kaybetmiş olan TÜİK’in enflasyon rakamlarıyla, bağımsız şirket ya da şirketlerin enflasyon hesaplamaları arasında yüzde 100’den fazla farkın olmasını birinin ya da birilerinin vatandaşlara açıklaması gerek. 2023 yılı ocak ayından itibaren vergilere, cezalara, harçlara ortalama %122 oranında yapılan zam göstermektedir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten hükümetin reel enflasyon rakamı tam olarak yüzde 122’dir. Yaklaşık yirmi yıl önce TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladığında, hiçbir kimse ya da kurum açıklanan enflasyon rakamını tartışmazdı. Son zamanlarda ise maalesef TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını neredeyse dikkate alan kalmadı. Peki bizler vatandaşlar olarak TÜİK mi? Hükümet mi? Vatandaş mı? Kimin yada kimlerin hesapladığı enflasyona inanacağız? Öncelikle açıklanan gerçekçi olan enflasyon rakamlarını herkesin kabul etmesi ve çözümünü ise millet olarak hep birlikte aramamızın gereklikiğini ifade etmek isterim..

TÜİK’in enflasyon hesaplamalarının sahada gerçeklerle uyuşmamasının bedelini, maalesef öncelikle aylığından başka geliri olmayan memur, emekli, işçi ile dar gelirli vatandaşlarımız ödemektedir. İçinde bulunduğumuz 2023 yılı Ocak ayından itibaren memur ve emekliye yapılan yüzde 30’luk maaş zammı maalesef, bu kış gününde memur ve emekliyi sefalete sürüklemiştir. Bu maaş zamlarıyla, pek çok memurun taban aylığı asgari ücret seviyesine inmiş, hatta asgari ücretin altında maaş alan pek çok memurda ortaya çıkmıştır.

6 AYLIK ZAMMI

Yetkili sendikanın toplu sözleşmede imza attığı zam oranları uygulansaydı, maaşlar sadece ve sadece yüzde 16,48 oranında artacaktı. 2023 ocak ayında yapılan 6 aylık zammın üstüne yüzde 13,52 eklenerek memur-emeklilerin maaşlarına yapılacak zam yüzde 30 olarak belirlendi. Bu zam oranına yetkili sendikanın genel başkanı yeterli diyor. Yüzde 30’luk zam oranını yeterli diyen bir sendikacı ya, dört işlemi bilmiyor, ya vesayeti altında oldukları siyasi parti izin vermiyor, yada yaşadıkları hayat standardının çok yüksek olmasından dolayı memur ve emekliyi görecek halleri yok. Zorunlu tüketim harcamaları başta olmak üzere mal ve hizmet fiyatlarında yaşanan artışlar dikkate alındığında bu artışın yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu nedenle maaşlara ilave bir seyyanen zam yapmak şart olmuştur. Memur ve emeklilere 2022 yılında enflasyon farkı dahil yüzde 30; enflasyon farkı hariç yüzde 21,52 oranındaki zam hayatın ekonomik gerçekleriyle bağdaşmamaktadır

Çok değil 6-7 yıl önce yaklaşık üç asgari ücret alan bir hemşirenin maaşını, bu gün asgari ücret seviyesine indirdiniz. Ocak ayında tüm vergi ve harçlara, yüzde 122 zam yapanların, memur ve emekliye yüzde 30 zam yapılmasının kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur.

En kötü ihtimall asgari ücrete yapılan yüzde 55’lik zam memur ve emekliye de uygulanmalıydı. Önce açıklanan yüzde 25 maaş zammını ayakta alkışlayan, yetkili olup, etkili olmayan, sendika başkanlarına hayretler içerisinde izledik. Yetkili sendika tarafından, “tarihi(!) bir toplu sözleşme” diye imzalanmış olan, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem toplu sözleşme memur ve emekliyi perişan etmiştir. Memurun güvencesi kaldırılmalı

diyen eski genel başkanlarınızın dediği belki olmadı. Belki memurun güvencesi kaldırılmadı. Ancak, memuru sefalete mahkûm ederek, vatandaş gözünde memurun itibarını yok ettiniz.

Yüzde 30 maaş zammının kabul edilmesi mümkün değildir. Memur ve emekliye acilen seyyanen ek zam şarttır. Son bir yıllık sürede pek çok gıda ürününün yüzde 150 ile yüzde 300 arasında arttığı ve bu ay içerisinde pek çok ürünün yüksek oranlarda zamlanacağı bir ortamda, memur ve emekliye yüzde 30 zam vermek, soyut olan Devletin, somut varlıkları olan, devlet memurlarının itibarını yok etmektir.

186-gazeteci-koronavirus-nedeniyle-hayatini-kaybetti

10 Ocak’ın ardından…

bisiklet-yollari

Türkiye’nin Bisiklet Master Planı