Muhtaç, yaşlı ve engelliye devlet desteği

Vedat İLKİ
19 Ocak 2021

Sosyal devlet anlayışı ile birlikte yasalarla, prim ödeme günü olmayan 65 yaş üstü yaşlılara, engellilere, prim ödemeden SYDV yapılacak bütünleşik test sistemi ile maaş bağlanır.
1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin başvuru şekli, hak sahipliğinin tespiti, kontrolü ve aylıkların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

65 YAŞINI DOLDURMUŞ
Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar (2021 yılı için: 852,53.-TL) ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlardan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarını 4387 gösterge rakamının 2021 yılında belirlenen memur maaş katsayısı ile çarpılması ek ödeme dahil olmak üzere 763,67 TL ödenir.

YÜZDE 70 ENGELLİ
65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile toplam olarak en az yüzde 70 oranında engelli olduğu belirlenmek suretiyle başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını kanıtlamış ve 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarından; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından tespit olunarak muhtaçlığına karar verilenleri 2021 yılında 5253 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılması ek ödeme dahil olmak üzere 914,42 TL.

YÜZDE 40-69 ENGELLİ
65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile toplam olarak yüzde 40 ila yüzde 69 arası engelli olduklarını kanıtlamış, 18 yaşını doldurmuş ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından tespit olunarak muhtaçlığına karar verilenleri, 2021 yılında 3502 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılması ek ödeme dahil olmak üzere:609,61 TL.

18 YAŞ SONRASI
Nafaka bağlanan veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanan durumunda ya da uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışan durumunda kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan engelli çocuklar hariç olmak kaydıyla; Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamamış ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile toplam olarak en az yüzde 40 oranında engelli oldukları kanıtlanmış durumundaki engelli yakınlarının bakımını fiilen yürüten Türk vatandaşlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından tespit olunarak muhtaçlığına karar verilenleri, 2021 yılında 3502 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılması ek ödeme dahil olmak üzere 609,61 TL.
Ödemeler doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır. Doğum yılının son rakamı 0-5 arası olanlar 5’inde, 1-6 arası olanlar 6’sında, 2-7 arasında olanlar 7’sinde, 3-8 olanlar 8’inde ve 4-9 arası olanlar 9’unda ödeme alır. Sağlık yardımlarından eskiden olduğu gibi devlet tarafından karşılanarak 5510 sayılı Kanun’un ilgili maddesine göre prim ödemeden yararlanacaklardır.

Tarihçiliğin dipnot ismi: Enver Ziya Karal

deude-uc-gunde-rekor-asilama

Dünyanın umudu aşıda