Neden Ekinoks?

Başak Yasemin KUMAŞ
12 Temmuz 2021

Temiz, düzgün, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için en büyük sorumluluk Gündem 21 kararlarına göre; yerel, bölgesel çözümlerdedir. Bu anlamda uluslararası sözleşmeler ile Devletlerin anlaşmalara imza atmasından daha fazla
Yerel yönetimlerin çevre kanunlarına uyumuna ağırlık verilmiş, örneğin kent konseyleri bu amaçla kurulmuştu. Toplumların iktidar tarafından yönetildiği, muhalefet partilerinin biçimlendirdiği algısı bu açıdan hatalı bir bakış açısıdır. Bir coğrafyaya nüfus eden toplum, yönetime şekil veren ilkeleri belirler. Birleşmiş Milletler, toplumları iktidarlarının değil halkın yönettiği, bu nedenle en önemli ilkenin halkı bilinçlendirmek olduğu görüşüne dayanmıştır.
Belli coğrafi mesafelerde yerleşik nüfusu oluşturan kentler, bölgelerinin iklim coğrafya koşulları, yer altı ve yer üstü varlıkları ile yoğrulmuş kültürün yaşam biçimidir. Tarihte, yanar dağ patlaması ile yok olmuş Pompei gibi, deprem, toprak kayması, kuraklık gibi türlü nedenlerle terk edilmiş veya yok olmuş kentler vardır. Öyleyse her yerleşke kendi koşulları, gerçekleri, binlerce yıldır üzerinde devam eden kültür ve varlıkları ile devamlılığını sürdürmek durumundadır. Birleşmiş Milletler çevre analizinde, görevin yereli oluşturan sivil topluma ait olduğu ön görülmüş, en büyük yetkiyi de halka ve sivil toplum kuruluşlarına atfedilmiştir. Bu nedenle Ekinoks, kurulduğu bölgede kültür ve tarih varlıkları ile coğrafyasını korumak, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam ortamını yaşatmak amaçla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Siyaset üstüdür. Bölgelerinde her toplumun kentine ve yaşam alanındaki değerlerine, hukuki düzlemde sahip çıkmak üzere yapması gerekenleri yapar. Bölgemiz tarihi ve coğrafi zenginliklerle doludur. 12 ION kentinden biri olan Erythrai Antik Kent’in birinci yerleşkesi olan Altınyunus Kalemburnu’dur. Daha sonra Kral Erythros yarımadada tek aktif akarsu sistemi olan Ildırı Aleon Deresini bulur ve liman şehrini buraya taşır. Ancak yarımadanın medeniyet tarihi bundan çok daha eski zamanlara kadar geri gider. 8 bin 500- 9 bin yıl kadar geriye Neolitik döneme kadar uzanan yerleşke kalıntıları, bugün Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür merkezi olarak kullanılan binanın bulunduğu alandan Ayayorgi koyuna doğru devam eden arkeolojik alanlardır. Benzer buluntular Karaburun yüzey araştırmaları sırasında Kömürburnu’nda tespit edilmiş ve alan koruma altına alınmıştı. Çok önemli başka bir kazı alanımız yine Ankara Üniversitesi yetkisinde Bağlararası Mevkiinde Vasıf Şahoğlu hocamız önderliğinde devam etmektedir. Tarih ve coğrafya araştırmaları ile adım adım yarımadamızı inceleyen ve Dağa Kaçtım blok sayfasında tarih kültür varlıkları ve tabiat güzelliklerimizi paylaşan İbrahim Fidanoğlu ve arkadaşlarına, Erol Şaşmaz, Orhan Beşikçi ve Yaşar Aksoy’a saygılarımızı sunarız. Yeşilova höyüğü kazı başkanı hocamız Zafer Derin’e, Urla 360 derece Tarih Araştırmaları Derneğine, Kültür Turizm Eski İl Müdürümüz Abdülaziz Ediz’e ve şu anki müdürümüz Değerli Murat Karaçanta’ya, Çeşme tarih araştırmalarına katkılarından dolayı Sayın Oğuz Aydemir’e teşekkürü borç biliriz. Çalışmalarımızda çok uzun yıllar bizlere destek veren çok saygıdeğer iki üstadımızı, merhum Şükrü Tül Hocamız ve geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Hayat Erkanal’ı rahmet ve hürmetle yad ederiz. Dernek çalışmalarımıza her fırsatta destek olan değerli hocamız Armağan Erkanal’a da bu vesile ile şükranlarımızı iletiriz. Çeşme tarihi hakkında düzenlediğimiz konferansa davetimiz üzerine teveccüh gösteren sevgili İlber Ortaylı hocamıza en derin saygılarımızı bildiririz.

Spor yaparken beslenmeye dikkat!

foca-yangininda-hasarin-boyutlari-havadan-goruntulendi

Yaz ayları ve yanan ormanlarımız!