Önceden bayram tatili yapan işçiye telafi çalışması

Vedat İLKİ
11 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı’ndan dolayı bazı işyerleri, 2.5 gün önceden işyerlerini tatil ederek çalışanlara telafi çalışması yapılmasını teklif etmiştir. Telafi çalışması 4857/64. maddesine göre;

a.) Zorunlu nedenlerle işin durması,

b.)Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi,

c.)Mücbir sebepler benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.

4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır.

Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanunu’nun 64’üncü maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır.

Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Telafi çalışması, tatil günlerinde/akdi tatil günlerinde yaptırılamaz.

İşverenler nelere dikkat edecektir: Günlük en çok çalışılabilecek 11 saatlik süredir. Günde en çok 3 saat telafi çalışması yaptırılır. Telafi çalışması günlük çalışma süresine ilave 3 saat olduğu için ara dinlenme uygulanır,çalışanlara da 3 saat için ara öğün ve servis verilir. Tatil ve akdi tatil günlerinde telafi çalışması yapılmaz. Telafi çalışmasının tatili izleyen dört aylık sürede tamamlanması gerekir. Telafi çalışması fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma olarak dikkate alınmaz, bu dönemlere ücret vs ödenmez.

Örnek:

A işyeri pazartesi, salı, çarşamba arife günü işçilerine 2,5 gün kadar bayram öncesi izin vermesi halinde telafi çalışmasını yaptırma hakkına sahiptir. 13 Eylül 2021 tarihine kadar telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışmaları, günde üç saatten fazla olamayacağı gibi hafta tatilinde veya başka bayramlarda telafi çalışması yaptırılamaz.

Telafi çalışması yapılan dönemlerde ücret ödenmez. Dolayısıyla, vergi ve SGK prim oluşmaz. Telafi çalışmaları çalışanlara önceden bildirilmesi gerekir. Bu dönemlerde çalışmalar önceden çalışanlara bildirilmesi esası vardır. 4 aylık süre geçtikten sonra telafi çalışması yapılmayacaktır.

sinovac-asisi

Birlikte atlatacağız!

Heyecan hiç bitmez mi !