Profesyonel sporcuların virüs karşısında hakları

Vedat İLKİ
28 Nisan 2020

Korona virüs mart ayının ikinci haftasından itibaren ülkemizde her sektörü etkilemiş, başta futbol müsabakaları ileri tarihte oynanmak üzere liglere ara verilmiştir. Bu durumda özellikle profesyonel spor kulüpleri de bir çok sporcusuna ücret ödemek zorundalar.

Sporcular İş Hukukuna tabi değildir: Ülkemizde profesyonel sporcular 6098 sayılı Borçlar Hukuku esasına göre değerlendirilir, davaları ise iş mahkemelerinde sonuçlandırılır.

Hizmet sözleşmeleri ister belirli olsun isterse belirsiz olsun pandemi süresince ortada mücbir sebep olduğu için taraflarca tek taraflı fesih mümkün olmayacaktır.

Sporcu dışında kalan kişiler: Özellikle profesyonel spor kulüplerinde  oyuncular dışında hizmet veren, masör, malzemeci, teknik adamlar, yardımcıları, kulüp çalışanları işçi olup 4857 sayılı İş Hukukuna tabi çalışır, onların da sözleşmeleri ister belirli isterse belirsiz olsun bu durumda tek taraflı mücbir hal kapsamında feshinden söz edilemez.

Sendikaları tabela: Profesyonel sporcuların sendikaları var olsa bile, toplu iş sözleşmesi yapamaz durumdalar. 2020 yılı istatistik rakamları de Spor-Emek-Sen 29 kişi üyesi olduğunu görüyoruz. Büyük rakamların döndüğü kulüplerde ne yazık ki sendikal örgütlenme kulüplerin kapısından içeri adım atamaz.

O halde sendikaların önemi bence virüs ile önem kazanıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği alabilirler mi?

Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39’uncu maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlara ait sigorta primlerinin aktarılması ve sağlık hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işlemler 5510 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür.

Yeni korona virüs (Kovid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Yukarıdaki düzenlemeler o kulüpler içinde geçerlidir.

 

39,24 TL harçlık da ödenir:17/04/2019 itibaren, iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51’inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Profesyonel spor kulüplerinde faaliyet gösteren sporcular, Borçlar Kanunu yanında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve diğer kanunlara tabi oldukları için yasallarda yer alan haklardan yararlanabilirler. Bundan dolayı da ödenek alma hakları da vardır.

dso-iyilesenlerin-koronaviruse-tekrar-yakalanmayacagina-iliskin-kanit-yok

Korona sonrası

oldugu-gibi-onayla-haziran-da-olmaz

Olduğu gibi onayla, haziran da olmaz