Statüne göre ölüm yardımı nedir?

meslege-gore-asgari-ucret-mi-geliyor
Vedat İLKİ
11 Ocak 2022

Sigortacılık anlayışında sosyal yardım niteliğinde sigortalılık statülerine göre ölüm yardımları düzenlenmesine yer verilmiştir.

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde;

a.)Kamu Görevlileri(Milletvekilleri Dahil)

b.)İşçiler(Tarım İşçisi Dahil)

c.)Kendi Adına Bağımsız Çalışanlar(Tarım İşletmesi Sahipleri Dahil)

d.)İsteği Bağlı Sigortalılar

Ölüm halinde sadece ölen kişinin ailesine sosyal yardım niteliğinde bu paralar bir defa ödenir.

5510 Sayılı Kanunla Ölüm Yardımı:
Cenaze ödeneği;

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde, kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez” hükmüne yer verilmiştir.

Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Ölen kişilerin geride kalanlarına statülerine göre yardım yapılmaktadır. Yardımlar ölen kişinin statüsüne göre değişmektedir.

VEKİL CENAZE ÖDENEĞİ!

Milletvekili iken vefat edenler için 9500 x0,235444 =2.236,72 x12 = 26.840,64 TL ölüm yardımı yapılacaktır.

Milletvekilliği sona erenlerin ölmesi halinde ise 26.840,64/2 = 13.420,32 TL’dir.

DEVLET MEMURU CENAZE ÖDENEĞİ!

657 tabi Devlet Memuru vefat ederse:2.236,72×2=4.473,44 TL.+SGK Cenaze ödeneği 1250.-TL.

Eşi ve çocuğu ölmesi halinde:2.236,72.-TL.

5434 sayılı Kanun kapsamında olan emekliler için ödenecek ölüm yardımı tutarı ise 5434 sayılı Kanun’un ek 4’üncü maddesi gereğince emeklinin bir aylık tutarı kadardır. Bu tutar ise her emekli için farklıdır. 

Emekli Devlet Memuru vefat ederse: emekli aylığının bir aylık tutarında yardım alır(makam,görev ve temsil tazminatı hariç)

İŞÇİ VE İŞVEREN CENAZE ÖDENEĞİ!

SSK ve Bağ-Kur vefat ederse:1.250.-TL.

SSK ve Bağ-Kur’lu sigortalıların eş ve çocuklarının ölümü halinde ise herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Tarım SSK ise 2925 sayılı Kanun gereğince;

Cenaze masrafı karşılığı yalnızca iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm halinde ödenecektir.

ege-bolgesinin-ihracatinin-ithalatini-karsilama-orani-yuzde-153-oldu

İhracatçının döviz muslukları Merkez Bankası’na bağlanıyor…

Hakemler de böyle seçilse