Tarım ve güçlü devlet

tarim
Haldun ÇIRAY
29 Ocak 2022

Son yıllarda ekonomi gerçeklerinin aksine tarım gereğinden çok öne çıkarılmakta. Tarım vasıtası ile güçlü devlet olunacağı ileri sürülmekte. Eskiye takılı kalmış akıllar böyle düşünüyor. Tarımın gelecekte çok önemli olacağı inancı ile Nasyonel Sosyalistler ve Marksistler tekrar şanslarını denemek istiyor sanki. Medya yazılı basın, belediyelerin bir kısmı ayni çizgide. Sanayi devrimi olalı yıllar olmuş, enerji, elektronik dünya, dijital ortam, nükleer silahlar her yeri sarmış. Karşı konulamaz bir teknoloji. Daha tarımdaki durumun bir tespiti yok.

Ekonomik kurtuluş savaşının kahramanları dediğin kooperatif birlikler çökmekte olup hala sorun. Tarım doğası nedeniyle desteksiz olmaz. Olmadığını bütün dünya bilir. Ülkemizde ise birlikler devlet kooperatiflerden elini çeksin,  karışmasın, çığlığını attı durdu. Bugüne gelindiğinde ise birlikler yok olma yolunda. Sürekli varlıklarını satıyorlar güçlü devlet olmak için mi? Küçük ve müstakil tarımsal kooperatiflerin başarılı olanları mevcut ise de onlarda ortak sayısı kadar büyük. Tarımı anlayabilmek için fiilen eken, diken, biçen, atla, eşekle, öküzle, traktörle çift sürmen gerekir. Çapalama sulama yapmalı. Tohum elde etmeli, fidan yetiştirmeli. Bu işleri yapmadan çiftçiliği kavramak anlamak mümkün değil.

SİYASİ TERCİHLER

Konu, ürünün yetiştirilmesi, toprak tespitleri, hastalıklar ve çareleri değil. Hayvan hastalıklarının tespit tedavileri değil. Olumsuz koşulların tespiti değil. Bunlar ziraat mühendislerinin konusu. Konu tarımda siyasi tercihler ve zamanlaması. Planlama, pazarlama, ürün tercihleri. Zirai ekipmanlar ve sanayii. Bilgi ve teoremlerin derlenmesi akademisyenlerin organizesi müşterek çalışma esasları. Faaliyete geçirilmesi gerekli kurumlar ve organizasyonu. Kısaca anlatılmak istenen ziraat mühendislerinin konusu değil. Konu Tarımın çeşitliliği, verimliliğinin yolları, ürün tercihi, ürünün talep yaratma yeteneği, siyasi ekonomik politik planlama. Tarımın başarılması öncelikle bakanlığının iyi tespiti ile olmalı. Tarım bakanlığı yerine ticaret bakanlığı esnaf ve sanatkârlar genel müdürlüğü ile tarımın yönlendirilmesi ile güçlü devlet değil tarım bile olmaz. Tarımın esasları, bakanlığı, ürün öncelikleri konusunda hala karar verilmemişse tarımda yol çok uzun demek. ABD çiftçi sayısı yok denecek kadar azdır (Yüzde 5 gibi)her ülkede çiftçi sayısı böyle veya buna yakın. Zirai büyüklük çiftçi sayısı ile değil üretim miktarı ile ölçülür. Önce buğday ve diğer tarım üretimi açıklarını kapatmak gerekir. Dünya buğday üretiminde bazen bir bazen iki bazen üçüncü iken şimdi 11. olunur mu? Dünya zeytinyağı üretiminde üçüncü olmaya ne oldu. Beşinci sıraya düşüldü 10 yıl önce hani dünyada ikinci olacağız denilmişti.

Şimdi tarım dijital takipte dikine ziraat mevcut. Artık seralar hakimiyeti ile tarım ve hayvancılık sermayeye kaydı. Tarım ile güçlü devlet masalı yerine ağır sanayi gelişmeli gerisi palavra.

Küfre ödül atasözüne ceza

Homo homini lupus