Telafi çalışması nedir?

guzelyalidaki-menfez-yenileme-calismasi-yarilandi
Vedat İLKİ
5 Mayıs 2020

4857/64’üncü maddesinde ‘Telafi Çalışması’na yer verilmiştir.
Bunun için kanun maddesinde;
a) Zorunlu nedenlerle işin durması,
b) Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi,
c) Bazı mücbir nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi,
ç) İşçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.
Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.
Kovid-19 nedeniyle, bugünlerde sokağa çıkma yasakları da, işverenlerin çalışanlara ücret ödenip ödenmeyeceği ya da bu süreler için yıllık izin mahsuplaşma gibi sorular yoğunlukla geliyor. Bilgi karmaşası içinde kanun koyucu 4857/64’üncü maddesinde telafi çalışmasının hakkaniyetli olacağını işaret etmiştir. Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanunu’nun 64’üncü maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmeli, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır. Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden 4 ay içerisinde yaptırılır. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Telafi çalışması, tatil günlerinde yaptırılamaz. Günlük çalışma süresi 8 saat olan işyerlerinde günlük en fazla 3 saat, günlük çalışma süresi 9 saat olan işyerlerinde günlük en fazla 2 saat telafi çalışması yapılabilmektedir. Telafi çalışmasının yasal boyutu, İş Kanunu ve İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde hüküm altına alınmış ve açıklanmış bulunmaktadır. Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan biçimde işçiye; günde 3 saatin üzerinde telafi çalışması veya günde 11 saatin üzerinde çalışma ya da bayram ve tatil günlerinde telafi çalışması ya da telafi çalışmasının kaynağını oluşturan nedenin sona ermesi veya ortadan kalkmasından itibaren dört aylık süre geçtikten sonra yapılacak ya da yaptırılacak olan çalışmalar, telafi çalışması olarak değerlendirilemez. Kanun ve Yönetmelik esaslarına uygun olmayan şekilde telafi çalışması gerçekleştiren,yapan işveren ve işveren vekiline 2020 yılında her bir işçi için 509 lira idari para cezası uygulanır.

Sinemamızın “Yılmaz” yönetmeni

Maske ver kan olsun