Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlar avantajlı GSS sistemini zorluyor!

Vedat İLKİ
17 Mayıs 2022

Pandemi ile birlikte ;

 • Avrupa.
 • Afrika.
 • Antarktika.
 • Asya.
 • Kuzey Amerika.
 • Güney Amerika.
 • Avustralya

Dünya kKıtalarında yaşayan, birikimlerini bu ülkelere taşıyan vatandaşlarımız sıkıştığında GSS borcu çıktığında ikamet adreslerini bu ülkelere taşıyarak GSS borcundan kurtulduğu gibi,

 • Avrupa
 • Asya
 • Amerika kıtaları
 • Avustralya’da yerleşen ülkemizle Türkiye Cumhuriyeti kaydı dışında ilişiği olmayanlar, emeklilik için yaşı bekleyenler GSS ikametgahlarını kronik hastalıkları çıkınca tekrar taşıyanlar sistemin nimetlerinden haksızca yararlanıyorlar mı?

50’Lİ YAŞLARDA

Örnek:

ABD yaşayan Türkiye’den o ülkeye göç etmiş, oturum ve çalışma izni almış, 50’li yaşlarda olan emeklilik için Türkiye de aranan yaş dışında şartları taşıyanlar GSS borcundan kurtulmak için hızla ikameti taşımış, fakat kanser, kalp hastalığı, nöroloji, cerrahi gibi pahalı rahatsızlıklarda tekrar ikametgahları Türkiye taşımak suretiyle isteğe bağlı GSS tüm sağlık hizmetlerini bulundukları ülkelere göre oldukça avantajlı rakamlarla elde ediyorlar.

5510/60’ıncı maddesinde,

a.) İkametgahı Türkiye’de olan kişilerden;

b.) İsteğe bağlı GSS sigortalı olan kişiler

PRİM ORANI!

5510 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı; 5.004,00 x % 3 = 150,12 TL, olacaktır.

(g) Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, genel sağlık sigortalısı sayılır.

Dolar ve Euro bazında aylık 10 dolar/Euro yakın bir rakam olduğundan ülkemizde bu hizmeti alma avantajı iştah kabardığı gibi sisteminde açık vermesine neden oluyor.

Bu prim ödenmesiyle, eşi, çocukları, bakmakla yükümlü olduğu anne/babası sağlık hizmeti, ilaç dahil hizmetten ucuz yoldan yararlanılır.

a.)Koruyucu sağlık hizmetleri

b.)Ayakta,yatarak tedavi, tetkik, tıbbi yardımlar vs.

c.) Rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakline ve hücre tedavilerine yönelik sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri

d.)Analık hizmetleri

e.)Ağız ve diş sağlığı

f.)Tıbbi üreme yardımları

g.) Sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri

h.)Yol ve gündelik giderleri

ı.)Yurtdışına gönderme

Sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması primleri ödemesi yeterlidir.

Özellikle Avrupa ve Amerika kıtasına göre sosyal Devlet ilkesiyle ucuz erişim bu konuda iştahları kabartıyor.

TBMM BU KONUDA DÜZENLEMEYE YER VERMELİ Mİ?

Özellikle GSS bu konuda ucuz erişim sistemde finansman sağlayanlar arasında eşitsizlik yarattığı için, ülke de vergi ödeyen yatırımını bu topraklara yapan göç etmeyenlere haksızlık yapılmaması adına uzun sürede yurtdışında yaşayan çifte vatandaş olanların bekleme süresi, prim oranlarında artırmaya, katılım payının yüksek tutulmasına, Avrupa ve ABD Özel Sağlık Sigortası oranlarına eşitlenmesi gibi radikal önlemler alınması gerekir mi konuyu da TBMM’de vekillerin tartışması gerekir.

Koronayı unuttuk!

Aşırı terleme sıkıntı yaratmasın