Ulusal bayram ve genel tatillerde uzaktan çalışanlar

saglik-calisanlari
Vedat İLKİ
18 Mayıs 2021

Özellikle bu haftaki yazımızda ulusal bayram ve genel tatil günü çalışmalarından mayıs ayı özellikli olduğu için bahsetmek istedim. Pandemi süresince özverili çalışan perakende sektörü ve diğer çalışanların uzaktan çalışma ile destek vermesiyle işçilik alacaklarında önem arz ediyor.

Yazımızda 4857 sayılı İş Hukuku’na tabi olanları ele alacağız. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma Madde 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Bu günlere ait ücretler 47’nci maddeye göre ödenir.

Genel tatil ücreti Madde 47 – Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.

Kanun maddesi açık ve net olup;

Çalışmazlarsa ücretlerini alırlar, çalışırlarsa 1 yevmiye fazla ödenir.

İşin teknik anlatımı;

Örnek:

A işçisi maktu aylıkla çalışması halinde 30 gün, günlük ücretli çalışan ise 31 gün hesabına göre mayıs ücretini alacaktır.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışması halinde mayıs ayını örnek almamız halinde aşağıdaki tablo karşımıza çıkar.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ramazan Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nda çalışma olması halinde ;

5,5 günlük yevmiye 41,25 saat üzerinden ödeme alınacaktır.

Bu tutarlar işçi ile yapılan TİS ve bireysel iş sözleşmelerine göre farklılık arz eder, iki ya da üç katı olarak ödemeler yapılır. Bu süreler 45 saati aşması halinde artırımlı olarak fazla mesai ücreti ödenir.

Pandemi sürecinden uzaktan çalışma yapan çalışanlara, ulusal bayram ve genel tatil ücret ödemelerinin yapılması gerekir. Bu konuda ilerleyen süreçlerde, ödemeler yapılmaması halinde şikayetlerde ortaya çıkacaktır.

İş akdi devam edenlerin bakanlığa şikayet etmesi sonucu, iş müfettişleri tarafından yapılan soruşturmalarda idari yaptırımlar yapılacağı gibi, iş akdi sonlanmış olanların ise iş mahkemelerinde dava açmadan önce arabuluculukta görüşülecek en önemli konuların başında uzaktan çalışma döneminde ücretleri ödenmeyen işçilik alacakları da yer alacaktır.

4857/47 Maddesi;

Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir hükmü açık olmasına rağmen bazı işverenlerin bununla ilgili ödemeleri yapmadıklarına şahit oluyoruz.

a.) İşçiye haklı fesih imkanı verir

b.) Alacak davasına konu edinilir

c.) Şikayete bağlı denetimlerde idari yaptırım uygulanır

ç.) VUK’a göre zayi cezası

d.) SGK’ya göre İdari Yaptırımlar (Ek bildirge, gecikme zammı- faizi, 6661 sayılı teşvikten 1 yıl yasaklama)

Bu günlerde çalışanlara serbest zaman kullandırılamaz.

Kıyı tanımı ve çelişkiler

Dürüstlük en büyük servettir