Vakıflar muhtaç kişilerin yanında

Vedat İLKİ
24 Ağustos 2021

Vakıflar Genel Müdürlüğü yoksul vatandaşlarımızın yanında olup, primsiz ödemeler kısmında yardım amaçlı ödemeler yapılmaktadır.
Vakıflara yapılan bağışlar ve akarlar ile bu hizmetlere finansmanı sağlanıyor.

MUHTAÇ AYLIĞI
Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.
Sosyal güvencesi olmaması, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekir.
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilirler. 2021 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 1125,67 TL ödenmektedir.

AŞEVİ YARDIMI
Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar.
7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.
Aynı şartlara haiz olanlara Kuru Gıda Yardımları da yapılıyor.

VAKIF EVİ
Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilen vakıflar adına; mağdur durumda kalanlara, vakfın şefkat elinin ulaştırılması amacıyla 2010 yılında Vakıf Evi hizmete girmiştir.
Umarım bu evler 81 ile yayılır, sadece Ankara da bulunuyor.

EĞİTİM YARDIMLARI VE BURSLARI
ORTAÖĞRENİM EĞİTİM YARDIMI HİZMETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında genel müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr  üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 75,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.

YÜKSEKÖĞRENİM BURS HİZMETİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2012 yılından beri Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine  www.vgm.gov.tr  üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 300,00 TL burs verilmektedir.

Geliyor yeşil yazmalım geliyor tarih kokanım

okullar-aciliyor-egitimcilerden-kritik-cagri

Yüz yüze eğitim başlarken