Yanlış meslek koduna cezai yaptırım!

yurt-ve-pansiyon-ucretleri-alinmayacak
Vedat İLKİ
11 Ağustos 2020

Temmuz 2020 yılına ait muhtasar SGK birleşmesi 81 ilde uygulama da yer alırsa, pilot illerde uygulanan ceza tüm illere yayılacaktır.
26/08/2020 tarihine kadar meslek kodlarını gözden geçirilmesinde fayda var.
n) (Ek:15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.
Fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodu
Denetim de gerçek dışı ise
Her bir işyeri için 1 AÜ geçmeyecek
Sigortalı başına AÜ/10 İPC  uygulanacak
ÖRNEK:
A işyeri denetimde işe uygun meslek kodu bildirilmemesi halinde 2943/10=294,30 TL ödeyecektir.
Bu işyerinde 50 kişi çalışanı varsa 50 kişi içinde hata ve yanlış olsa bile en fazla 10 kişi dikkate alınarak 2.943 TL İPC kesilecektir.
Alt limit AÜ/10
Üst  Limit 1XAÜ olacaktır.

Mesleklere göre ücret araştırması ve sektörel ücret uygulamasında ortalama ücret, hizmet tespit davalarında ileri de karine teşkil edecek ücret denilebilir.
Cezalar özel sektör/kamu işyerine(4/a) uygulanacaktır
5510 sayılı Kanun’un 4 -1 (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar ile geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar hakkında uygulanır.
İşverenler nerede hata yapabilir?
İşe giriş bildirgeniz, iş sözleşmenizde belirtilen işçinin iş tanımı ya da fiilen çalıştı işle ilgili çalışmaması gibi,denetimde ortaya çıkabilir. 100 işçi ve üzerinde çalışanın istihdam edildiği işyerlerinde, yoğun üretim siparişleri alındığı zaman, işçiler siparişi yetiştirme adına saatlik, günlük, haftalık ve aylık meslek kodu ile uyuşmayan farklı bölümlerde çalışabilir. (İşveren tarafından görevlendirmeler yapılıyor)
Örnek:
500 kişinin çalıştığı bir giyim fabrikasında acil sipariş alındığı zaman, paketleme, kalite kontrol, ürün temizleme, makineci ve ütü bölümlerine diğer kısımlardan işçi kaydırılması yapılması halinde aynı gün de fiili denetim yapılmasında inisiyatif denetimi yapan kişiye bırakılmıştır.
Örnek:
İşyerlerine bu ceza iş yeri bazında kesileceği için tespit edilen ay olarak uygulanır.
İşçi şikayetleri, iş kazaları/meslek hastalıkları incelemelerinde meslek kod hatalarından İPC uygulanabilir.
2021 yılında denetime alınan işyerinde her ay için bu cezanın kesilmesi halinde işverenleri üzecektir.
Tabii ki uyarıları dikkate almanız halinde tekrarı olmayacaktır.
Önlemlerinizi alınız;
a.) İşe giriş bildirgelerinizi meslek kodlarına uygun hale getiriniz.
b.) İnsan kaynakları bölüm değişikliklerini görevlendirme yazıları ile yapınız, işçi özlük dosyasında saklayınız.
c.)İşçinin sözleşmelerinde, ihtiyaç duyulan bölümlere atamalar yapılacağını belirterek onayını alınız.
d.) İşyeri iç yönetmeliğinde bu konuya yer verebilir,duyuru şekline getirebilirsiniz.
e.) e-mail ortamında bunları tebliğ edebilirsiniz.
Denetim esnasında bunlar güncel olarak takip ediliyor ise sıkıntılar ortadan kalkacaktır.
Belge düzenine sahip olan işverenler İPC kesilmez.
Meslek kodlarına güncel nereden ulaşılır!
https://esube.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx linkini tıkladığınız zaman meslek kodlarına ulaşabilirsiniz. Toplamda 7.231 meslek kodu ile karşı karşıya geleceksiniz. Zaman zaman da değişimler olacağından bu siteyi ziyaret etmeniz gerekecektir.
”0” ile başlayanlar askerleri ilgilendiriyor.
”1” ila ”9” arasında diğer mesleklere yer verilmiştir.
İşyerleriniz ve çalışanlarınız için hangisi uygulanması gerekiyorsa o meslek kodlarını seçmeniz gerekir. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde sigortalıların iş yerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek ad ve kodlarını bildirmek yönünde olmalıdır.

sosyal-medyada-yks-ve-lgs-ertelensin-talebi

Korku ya da fırsat

hayatin-yukunu-askiya-alin

Hayatın yükünü askıya alın!