Marble İzmir 29. kez kapılarını açtı Marble İzmir 29. kez kapılarını açtı

KUDAKA 2024 Yılı Teknik Destek Programı’nın amacı TRA1 Düzey 2 Bölgesi’ndeki yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları olmak üzere bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde belirtilen başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlamak olarak ifade edildi.
2024 Yılı Teknik Destek Programı’ nın öncelikleri; turizmin geliştirilmesi, et, süt ve arıcılık sektörlerinin geliştirilmesi, tabi kaynaklar ve yapı malzemeleri sektörlerinin geliştirilmesi, afet risk yönetimi ve yerel kalkınma fırsatları şeklinde açıklandı. KUDAKA’nın 2024 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında yapılabilecek faaliyet türleri ve bütçe ise; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerin destekleneceği 2024 Yılı Teknik Destek Programının toplam bütçesi 4 Milyon TL. Proje bütçe üst limiti danışmanlık faaliyetleri için KDV dahil 300.000 TL, eğitim vb. diğer faaliyetler için KDV dahil 100.000 TL olacak. Programın Başvuru Rehberi ve detaylarına www.kudaka.ka.gov.tr internet sitesinden ulaşılabiliniyor.