Aman dikkat: 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler Aman dikkat: 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler

“Glukagon Benzeri Peptit 1 Reseptör Genindeki Allelik Varyantların Obezite ve Metabolik Parametrelerle İlişkisi” başlıklı proje ekibinde Doç. Dr. Bünyamin Aydın, Doç. Dr. Türkan Paşalı Kilit ve Dr. Öğr. Üyesi Güllü Kaymak araştırmacı olarak yer alıyor.

Kaynak: İHA