Safanur ÖZTÜRK- EGE TELGRAF/ İlişkilerde manipülasyon, duygusal ve psikolojik baskı ile bireylerin kontrol altına alınmasıdır. İlişki terapistlerinden edindiğimiz bilgilere göre, Love Bombing ve Gaslighting, modern ilişkilerde sıkça karşılaşılan manipülatif davranışlardandır. Bu taktikler, kişinin kendine olan güvenini sarsarak, manipülatörün kontrolü ele geçirmesine olanak tanır.

Manipülasyon, çeşitli alanlarda farklı anlamlar taşıyan bir terimdir. Genel anlamda, manipülasyon bir şeyi veya bir durumu bilinçli ve kasıtlı olarak değiştirme, yönlendirme veya kontrol etme eylemidir. İlişkilerdeki manipülasyon, özellikle duygusal ve psikolojik baskı ile bireyleri etkileme amaçlı kullanıldığında ciddi sonuçlar doğurabilir.

PSİKOLOJİK MANİPÜLASYON

Psikolojik manipülasyon, bir bireyin veya grubun başka bir birey veya grubu kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışmasıdır. Bu tür manipülasyon genellikle gizli, dolaylı ve bazen de etik olmayan yöntemlerle gerçekleştirilir. Manipülatörler, hedeflerinin zayıf yönlerini kullanarak onları etkileyebilirler. Bu tür manipülasyona örnekler:

Duygusal Manipülasyon: Suçluluk, korku veya utanç gibi duyguları kullanarak birini kontrol etme.

Gaslighting: Bir kişinin gerçeklik algısını sorgulamasına neden olacak şekilde yanıltma ve manipüle etme. Gaslighting, kişinin kendi algısına ve hafızasına olan güvenini sarsarak, manipülatörün kontrolü ele geçirmesine olanak tanır.

SOSYAL MANİPÜLASYON

Sosyal manipülasyon, sosyal normlar ve dinamikler üzerinden gerçekleştirilen bir kontrol yöntemidir. Bireyler veya gruplar, sosyal ilişkiler ve ağlar aracılığıyla başkalarını etkilemeye çalışırlar. Örnekler:

Kızarttıktan sonra sakın dökmeyin! Olanlara inanamayacaksınız… Kızarttıktan sonra sakın dökmeyin! Olanlara inanamayacaksınız…

Sosyal Mühendislik: Güven kazanarak insanları manipüle etme ve bilgi edinme.

Grup Dinamikleri Kullanımı: Grup içindeki bireyleri baskı veya ikna yoluyla yönlendirme.

MANİPÜLATİF DAVRANIŞLAR

Manipülasyon yapan kişiler genellikle kendini güçlü hissetme ve karşısındakilere hükmetme duyguları ile harekete geçerler. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak manipülasyon yaparken bazı tekrarlayan davranışları kullanırlar. Bu davranışlar manipülasyon teknikleri olarak adlandırılır. Söyledikleriniz çarpıtılır ve sizin söylediklerinizin anlamını kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalışırlar. Suçluluk hisleri ile dolu hissedersiniz. Duygusal şantaj yaparak, hakaret ederek, bağırarak ve/veya öfkeli beden dili kullanarak da agresif tarzda taleplerinin peşinden giderler.

FLÖRT MANİPÜLASYONU VE LOVE BOMBİNG

Flörtte manipülatif davranış, bir kişinin kendi çıkarları için partnerinin düşüncelerini, duygularını veya eylemlerini kontrol edebileceği veya istediği yönde etkileyebileceği duygusal ve psikolojik taktikler kullanması olarak tanımlanıyor. Love Bombing, manipülatif davranışın bir çeşidi olarak, kısa sürede aşırı ilgi, sevgi ve övgü gösterileriyle partneri etkileme ve kontrol altına alma yöntemidir. Love Bombing'in en belirgin özelliği zamandır; yeni tanışılan bir kişinin fazla ilgi göstermesi, manipülasyonun işareti olabilir.

Manipülasyonun bu türlerini fark etmek ve bunlara karşı korunmak, sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmanın anahtarıdır. Uzmanlar, manipülatif davranışlara maruz kalan bireylerin kendilerini korumak için sınırlar koymaları ve gerektiğinde profesyonel yardım almalarını önermektedir.

Kaynak: EGE TELGRAF