Safanur ÖZTÜRK- EGE TELGRAF/ Nazar boncuğu, mavi rengi ve göz figürü ile tanınan ve kötülüklerden koruduğuna inanılan bir tılsımdır. Tarih boyunca, birçok kültürde ve dini inançta önemli bir yere sahip olan nazar boncuğu, günümüzde de popülerliğini korumaktadır. Peki, nazar boncuğunun arkasındaki gizem nedir? Onu bu kadar özel ve koruyucu kılan ne?

Nazar boncuğu, insanları kem gözlerden koruduğuna inanılan bir boncuktur. Tarih boyunca, çoğu kültürde ve dinsel inançta göz figürü kötülükleri savan güçlü bir tılsım olarak kabul edilmiştir. Bu inanç, boncuğun bir nevi "şeytanın gözünü" kör ettiği düşüncesiyle birleşir. Nazar boncuğunun olumsuz enerjileri ve kötü niyetli bakışları absorbe ederek, insanları ve eşyaları şeytanın gözünden koruduğu düşünülür.

İSLAMDA BİR ANLAMI VAR MI?

İslam kültüründe nazar boncuğu, kişinin Allah'ın koruması altında olduğunu simgeler. Özellikle Müslüman toplumlarda nazar boncuğu, bebeklerin ve evlerin üzerinde sıkça görülür. Hediye olarak verilen nazar boncuğu, korunma ve iyi dilekleri ifade eder. Ancak, bazı hadislerde nazar boncuğu takmanın, Allah'a ortak koşmak anlamına gelebileceği ifade edilmiştir. Örneğin, "Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin" hadisi, nazar boncuğuna koruyucu bir etki atfetmenin yanlış olduğuna dikkat çeker.

Nazar boncuğunun hikayesi, İzmir ticaret ve ulaşım hayatında kullanılan hayvanların nazara karşı korunmak istenmesiyle başlar. Bu inanç, hayvanlara koşum takımlarıyla birlikte mavi boncuk takılması geleneğini başlatmıştır. Saraçlardan gelen talep üzerine "at boncuğu" veya "saraç boncuğu" adıyla ilk üretimler başlamıştır.

YAYGIN KÖKLERE SAHİP

Bilimsel açıdan bakıldığında, nazar göz, görüş bakış anlamında kullanılır ve bilimsel temeli olmayan bir batıl inanç olarak kabul edilir. Ancak, bugün kullanılan nazarlıklar M.Ö. 1500'lü yıllarda Akdeniz bölgesinde ortaya çıkmıştır. Ege adaları ve Anadolu'daki cam nazar boncukları, doğrudan cam üretiminin gelişmesiyle ilişkilidir. Mavi renk ise Mısır'daki yüksek oksitli sırlı kilden kaynaklanmaktadır.

Filipin rüzgarı esti Filipin rüzgarı esti

Nazar boncuğu, tarih boyunca pek çok kültürün bir parçası olmuş ve zamanla farklı anlamlar kazanmıştır. Günümüzde de birçok kişi tarafından koruyucu bir tılsım olarak kullanılmaya devam etmektedir. Nazar boncuğunun tarihsel ve kültürel kökenleri, bu inancın ne kadar derin ve geniş bir yelpazeye yayıldığını gösteriyor. Bu köklü inanç, modern dünyada bile etkisini sürdürmektedir.

Kaynak: EGE TELGRAF