Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/313 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mah., 32880 Ada, 6 nolu parsel, 184,00 m2 yüzölçümlü, 1 katlı ev niteliğindeki taşınmazın; (BORÇLU/MALİK TÜRKAN DENİZ' İN 45/46 HİSSESİ) SATIŞA KONUDUR.
Satışa konu taşınmaz üzerinde bulunan 1 katlı ev ve müştemilatının ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edilmiş olup, yapı bedeli basit yapı sınıfında, yıpranma payı dikkate alınarak ve arsa bedeli ayrı ayrı hesaplanarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın cephe aldığı sokağın 2023 yılına ait emlak vergisine esas arsa m2 birim fiyatı 1.470,95 TL olarak belirtilmiştir. Taşınmaz kuş uçuşu; Bayraklı Emniyet Müdürlüğü 550 mt, M. Akif Ersoy Anadolu Lisesi 800 mt, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad. 800 mt, Çevre yolu 1,4 km mesafededir.
Adresi : Çiçek Mahallesi 2128/1 Sokak, No:36 Bayraklı / İZMİR
Yüzölçümü : 184 m2
Arsa Payı : 45/46
İmar Durumu :Bayraklı Belediyesinin arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planına göre konu taşınmaz Bitişik Nizam 4 katlı (B - 4) yapılaşma koşullu konut adasına isabet ettiği ve İmar kanunun 18. Madde hükümlerince imar uygulanması görmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Kıymeti : 1.884.521,74 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 12:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 12:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 12:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 12:05

16/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01935019