Rekabet Kurumu, Google'ın 2021 yılında yürütülen soruşturma doğrultusunda, kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads-GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine göre avantaj sağladığını tespit etmişti. Kurum, Google’a öneriler doğrultusunda düzeltmeler yapana kadar günlük para cezası kesmeye karar vermişti. Yürütülen Yerel Arama Hizmetleri Soruşturmasında Google’a verilen süreli para cezası durdu. Kurul, Google’a otel sorgularındaki davranışları nedeniyle 482 milyon TL para cezası verdi.

Google'a 482 milyon TL para cezası

2021 yılındaki soruşturma kapsamında Rekabet Kurumu, Google’ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads-GHA) hizmetlerine rakip yerel arama sitelerinin girişini engellediğini tespit etmiş ve 296.084.899,49 TL idari para cezasına hükmetmişti. 

Kurul ayrıca Google’a ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirmişti. Düzenleyici organ, Google’ın rakip yerel arama hizmetlerine ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında eşit koşullar sağlamasını şart koşmuştu. Google ise “yerel arama hizmetleri” pazarında Kurul tarafından işaret edilen endişeleri bertaaraf etmek için yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları içeren tedbir önerilerini sundu. Kurulun, 21.03.2024 tarihli toplantısında, Google tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmasına ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verildi.

Google değişiklikleri yaptı

Ancak Google’ın ilgili düzenlemeleri otel sorguları bakımından uygulamadığı, dolayısıyla yukarıda bahsedilen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediği tespit edilmişti. Bu bağlamda firmaya günlük para cezası verilmişti. Son durumda Rekabet Kurumu, Google’ın otel sorguları özelinde yeni tasarımları yerel arama hizmeti bakımından da uygulamaya alarak 21.05.2024 tarihinde süreci tamamladığını tespit etti.

iPhone 17 serisi daha ince bir kasaya sahip olacak iPhone 17 serisi daha ince bir kasaya sahip olacak

Bu doğrultuda Kurul, günlük idari para cezasının 21.05.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve Google hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak toplamda yaklaşık 482 milyon TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: DonanımHaber