Yaşıtları kalem tutamazken çizdiği resimlerle sergi açtı Yaşıtları kalem tutamazken çizdiği resimlerle sergi açtı


Tezli yüksek lisans öğrencileri Yaşar Kalender, Doç. Dr. Mustafa Nal danışmanlığında yürüttüğü "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Yöneticiye Duyulan Güvenin Aracılık Rolü" başlıklı tezini ve Özay İlgördü, Dr. Öğr. Üyesi İ. Serden Başak danışmanlığında yürüttüğü “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi İç Hava Kalitesinin İncelenmesi” başlıklı tezini başarılı bir şekilde savunarak mezun olmaya hak kazandılar.
Üniversite yönetimi mezunları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA