Çocuklar mecliste: Özel oturumda barış mesajı verildi Çocuklar mecliste: Özel oturumda barış mesajı verildi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, büyükbaş hayvanlara yönelik aşı kampanyasının başladığını bildirerek “Bakanlığımız tarafından ülke genelinde bölgesel risklerin azaltılmasına dayalı şap hastalığının kontrol ve eradikasyon projesinde uygulamaya konulan hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı doğrultusunda il genelinde büyükbaş hayvanlara yönelik baskın şap aşılama kampanyası başlamıştır. Kampanyayla birlikte 2 aylık yaşın üzerindeki tüm sığır ve manda cinsi hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacaktır. Kurban Bayramı öncesi ilkbahar döneminde ilimizdeki büyükbaş hayvanları tekrar aşılayarak Kurban Bayramı'nı hayvan hastalıkları yönünden sıkıntısız bir şekilde atlatmayı planlıyoruz" dedi.

Cezası var

Şap hastalığının ülke ekonomisine de oluşmuş etki ettiğini işaret eden Uzun “Çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen salgın ve bulaşıcı, viral bir hayvan hastalığıdır. Şap hastalığı ölümlere sebebiyet vermesinin yanı sıra, bu hastalık nedeniyle oluşan et, süt gibi verim kayıpları yetiştiricilerimizi ve ülke ekonomimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Çok hızlı bir bulaşma ve yayılma gösteren şap hastalığının ve neden olduğu ekonomik kayıpların önlenmesi için büyükbaş hayvanların 2024 yılı için 3 dönemde olmak şap hastalığına karşı aşılanması gerekmektedir. Hayvancılıktan beklenilen verimin alınabilmesi için bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek büyük önem arz etmektedir. Yetiştiriciler tarafından hayvanlarına şap aşılaması mecburidir. Yetiştiricilerimizin şap aşılama kampanyası ile ilgili Müdürlüğümüzce yapılacak duyuruları dikkate almaları ve hayvanlarını şap hastalığından korumak için en etkin ve ucuz yöntem olan aşılama hususunda duyarlı olması gerekmektedir. Büyükbaş hayvanlardan aşı yapılmayanlara nakil izni verilmeyecektir, hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında verilen buzağı desteklemeleri için de aynı şekilde şap aşılama şartının aranmakta olup, ayrıca hayvanlarını aşılatmadan imtina eden yetiştiricilere ilgili kanun maddesince idari para cezası verilecek” ifadelerinde bulundu.
2024 yılı süresince Şap Aşılama Programı dönemlerinde 57 bin 480 adet büyükbaş hayvanın aşılanması ve 21 bin buzağının küpe takılmak suretiyle tanımlanarak kayıt altına alınması planlandı.

Kaynak: İHA