Siyez buğdayı hasadı başladı Siyez buğdayı hasadı başladı

İklim kaynaklı risklerin azaltılması çalışmaları kapsamında bilime dayalı hedef belirleme sürecini yürüten önde gelen kurumlardan olan Şekerbank, geçtiğimiz yıllarda taahhütte bulunduğu Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets initiative-SBTi) çerçevesinde yürüttüğü doğrulama aşamasını tamamladı. Banka, 2021 yılı baz alınarak belirlediği 2028 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 toplam sera gazı emisyonlarında yüzde 43 oranında azaltım ve aynı baz yılda mevcut olmayan yenilenebilir elektrik kullanımının yüzde 100'e çıkarılacağına dair hedeflerini doğrulattı. Bu hedef, Paris Anlaşması'nın 1.5 derece küresel ısınma sınırı ile uyumlu olarak belirlendi.
Şirketlerin iklim bilimine uygun şekilde sera gazı emisyon azaltım hedeflerini belirlemek üzere Karbon Saydamlık Projesi (CDP - Carbon Disclosure Project), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC - United Nations Global Compact), Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI - World Resources Institute) ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF - World Wide Fund for Nature) arasında yapılan iş birliği sonucunda kurulan ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlemeyi amaçlayan SBTi'ye, sera gazı emisyon azaltım hedeflerini doğrulatan Şekerbank, sürdürülebilir bankacılık faaliyetleri kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA