in ,

Sendikalar: Bu yasa sosyal adaleti bozar!

TBMM gündemindeki torba yasa teklifine tepki gösteren İzmirli sendika üyeleri, teklifin İş Hukuku’na esneklik getiren hükümlerinin gündemden geri çekilmesini talep etti

sendikalar-bu-yasa-sosyal-adaleti-bozar

Kamuda esnek çalışmaya yönelik Cumhurbaşkanlığı genelgesinin ardından, kamu kurumlarında pazartesi gününden itibaren uzaktan ve dönüşümlü çalışma uygulaması başlıyor. Esnek çalışmada, sağlık kurumlarında ihtiyacı karşılayacak sayıda personel bulundurulacak. Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, ilgili ve bağlı kuruluşlarda, kuruluşun en üst amirince düzenleme yapılacak. İllerde il sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü ile toplum sağlık merkezi başkanı ile hastanelerde başhekimliklerce esnek çalışma düzeni belirlenecek. Esnek çalışmanın hangi biçimde uygulanacağında sağlık tesislerinin rolü, yoğunluğu gibi noktalar göz önüne alınacak. Dönüşümlü çalışmasına karar verilen personel, fiilen göreve gelmedikleri sürede idari izinli sayılacak. Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek. İdari izinli sayılanlar, uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında bulundukları bölgeyi terk edemeyecek ve kendilerine ihtiyaç duyulduğunda görev başı yapacak. HAK-İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, “TBMM gündeminde olan torba yasa teklifinin çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerinden duyduğumuz kaygıyı ve teklifin yaratacağı sakıncaları kamuoyu ile paylaşıyor ve teklifin İş Hukukuna esneklik getiren hükümlerinin TBMM gündeminden geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

‘HAKSIZLIK DOĞACAK’

Şimşek, “Kanun teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması söz konusu. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenlemeyi son derece sakıncalı buluyoruz. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yaşa bağlı olarak getirilecek bu düzenleme çalışanlar arasında ayrıma yol açacaktır. Çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına neden olacaktır. Ülkemizde belirsiz süreli iş sözleşmesi esasına dayalı olarak düzenlenen iş hukuku düzeninin alt üst olmasına yol açacaktır. Ayrıca yaşa bağlı olarak getirilen bu ayrım Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır” ifadelerini kullandı.

‘SAKINCALI BULUYORUZ’

Sosyal güvenlik hakkı açısından büyük eksiler olduğuna değinen Şimşek, “Kanun teklifinde 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik bir düzenleme yer almaktadır. Bu teklifle, 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğü ortadan kaldırılmaktadır. Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından sakıncalı buluyoruz. Yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik haklarından mahrumiyet getirecek bu düzenlemenin de Anayasanın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çeliştiğini düşünüyoruz. Torba kanun teklifinde kısmi çalışmanın yaygınlaştırması amaçlanmıştır. Kısmi çalışma yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda ciddi hak kayıpları yaratacağı için bu düzenlemeyi sakıncalı buluyoruz” dedi.

‘DİYALOG KURULMALI’

Teklifin geri çekilmesinin büyük önem arz ettiğini söyleyen Şimşek, “Konfederasyon olarak işçilerin başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündüğümüz bu teklifin geri çekilmesini talep ediyoruz. Ülkemizin küresel salgın ve deprem felaketiyle uğraştığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde, çalışanları büyük endişelere sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesi bütün çalışanların ortak arzusudur. TBMM’deki bütün siyasi partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyor, bu konuda ısrarlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili düşünülen düzenlemelerin ülkemizde uzun bir geçmişi olan sosyal diyalog mekanizmaları kullanılarak ele alınmasından yana olduğumuzun bir kez daha altını çiziyoruz” diye konuştu.

‘TEDBİRLER ALIN’

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’da, bu yasa teklifinin geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Sarı, “Her işçi bir gün 50 yaşına gelecek. Her işçi çocuğunun hakkı için kavga verecek. Her işçi bedeli ne olursa olsun çocuğunun emanetine, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkına sahip çıkacak. İşyerlerinde, meydanlarda ve son olarak da mecliste ifade ettiğimiz bu yasa teklifi geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bizlerin baskıyla çocuklarımızın hakkını teslim edeceğimizi hayal bile etmeyin, aklınızdan bile geçirmeyin. İşçi sınıfı başta olmak üzere halkımız pandemi ile depremle, işsizlikle ve hayat pahalılığı ile boğuşurken işinize bakın. O torba yasayı bir kenara bırakın, işimizi, aşımızı, geçimimizi, sağlığımızı koruyacak tedbirler alın” diye konuştu.

Rana Beyza Öztürk / Özel Haber

‘Örgütlü gücün önemini gördük’

ha-yikildi-ha-yikilacak-korkusuyla-yasiyorlar

Ha yıkıldı, ha yıkılacak korkusuyla yaşıyorlar!