Önce % 1 sendika barajı, yargıdan iptal, ardından % 2 sendika barajı, yargıdan iptal, sıra % 3 sendika barajında.
 Memurların dışındaki pek çok okuyucumuzun yüzde 2 sendika barajının ne olduğunu ne anlama geldiğini bildiğini düşünmüyorum.
Yüzde 2 sendika barajı, 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanunu çerçevesinde kurulmuş olan memur sendikalarının, memurlara ödenen sendika tazminatını artırımlı alabilmeleri için çalıştığı iş kolunda, çalışmakta olan tüm memurların yüzde 2 sini üye yapmış olma zorunluluğudur. 
Söz konusu kanun, Elektrik Piyasası Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 28.12.2022 Tarih ve 32057 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla sendikalara Toplu Sözleşme Sendika Desteği kazanımında getirilmişti.
Yüzde 2 barajından önce de, siyasi partilerin kontrolünde yetkili olup etkisiz olan, yetkisiz olup yetkisiz olan iki büyük sendikanın siyasi güçlerini kaybetmeleri durumunda, üyelerini kaybetmemek için sendikal tercih özgürlüğüne ket vuran uygulamayı, geçtiğimiz yıllarda da % 1 barajı olarak uygulanmaya çalışılmıştır. Danıştay bu uygulamaya da önce yürütmeyi durdurma kararı vermiş, daha sonrasında da iptal kararı vermişti.
Sendikalar, demokratik yaşamın ayrılmaz parçaları olmalıdır. % 2 sendikal baraj düzenlemesi yandaş ve yancı konfederasyonlar tarafından başarısızlıklarını örtmek, çalışanları nasıl sattıklarını gizlemek ve oluşacak üye kayıplarının önüne geçmek için iktidarın desteğiyle hukuksuz şekilde yasalaştırılmıştır.
Bu düzenlemenin diğer bir amacının da bağımsız sendikaların önünü kesmek kamu çalışanlarının özgürce sendika seçme hakkını engellemek ve sendikal tekelleşmeyi hayata geçirmekti. Bu düzenlemeyle iktidar, emek ve meslek örgütlerini, bağımsız sendikaları ve sendikal anlayışı etkisizleştirmek istemişti. Bu düzenleme Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası ILO sözleşmelerine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na da açıkça ters düşmesine rağmen yaklaşık bir yıldır yürürlükteydi. 
Yüzde 1 kararının yargı yoluyla iptal edilmesine rağmen, siyaseti kullanan sarı sendikalar mevcut hükümeti kullanarak yüzde 2 barajının kanun olarak geçmesine sebep olmuşlardır. Toplu sözleşme dönemi sonunda yani 2024 yılı ocak ayında yürürlüğe girmesi gereken yüzde 2 sendika barajının 2023 yılı ocak ayında yürürlüğe girmesini de bir şekilde sağlamışlar ve yüz binlerce memurun azda olsa (aylık yaklaşık 200TL) eksik almalarına sebep olmuşlardır.
Yapılan kanun değişikliği üzerine %2 barajı iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur. Kanun Anayasa Mahkemesinin 18 Ocak 2024 tarihinde yapılan görüşmesinde memurlar arsında eşitlik ilkesine aykırı ve hak ihlali olması gerekçesiyle iptal etmiştir.
Bu aşamadan sonra, kanunun çıkmasından itibaren hak kaybı olan sendika üyesi memurlara eksik yapılan ödemelerin ödenmesi için hukuki olarak talep edilmesi geliyor. Bundan sonraki süreçte sendikalara üye olan tüm memurlar % 2 barajını geçen sendika üyeleri ile aynı ücreti alacaklar.
Yüzde 2 barajıyla mevcut hükümet ve yandaş konfederasyon 2024-2025 yılları için dayattığı zam oranlarıyla memuru ve memur emeklisini açlık ve yoksullukla baş başa bırakmıştır. % 2 barajıyla iktidar yandaş sendikaların dışında hiçbir sendikanın var olmasına tahammül edemediği bir kez daha teyit edilmiştir.
Sırtınızı siyasi partilere dayayarak sendikacılık yapılmaz. Eğer bir sendikanın varlık sebebi bir siyasi parti ise, o partide iktidarda ise, sendikacılık yapmanız imkansızdır. Bu gün olduğu gibi.