Üniversitelerden, gıda sektöründen, sivil toplum kuruluşlarından 100’ün üzerinde kişinin katıldığı seminer açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Yasemin Yalım tarafından gerçekleştirilen çerçeve sunuşuyla başladı. Seminerde, “Gıdaların Üretiminde Yeni Teknolojiler ve Etik”, “Yeni Gıdalar, Alternatif protein Kaynakları, Tüketici Tercihleri ve Etik” ve “İşbirlikçi Robotlar (Cobotlar) İnsan Yerine Alternatifte Etik Sınırlar” başlıklı oturumlar yapıldı. Açılışta ilk konuşmayı yapan TÜGİS Başkanı Kaan Sidar, gıda üreticilerinin güvenilir, kolay ulaşılabilir, sürdürülebilir, adil ve sağlıklı ürünleri üretmek ve yüksek standartlara sahip olan bir tedarik zinciri vasıtasıyla tüketicinin beklentilerini karşılamak zorunda olduğunu belirterek, bunun yolunun etik bir anlayıştan geçtiğini vurguladı.

TARGET Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, “Sorumlu Araştırma ve Yenilik” kavramı üzerinde durduğu açılış konuşmasını, “aydınlık ve adil bir geleceğin ancak teknoloji ile etiğin, yenilik ile erdemin buluşmasıyla olanaklı olduğunu” belirterek tamamladı.

Seminer süresince gıda sektöründe kullanılan yeni teknolojilerin, yeni gıdaların, tüketici tercihlerine yönelik ürün üretme ve belgelendirme süreçlerinin ilgili paydaşlarla etik boyutu ile tartışılmasının önemli bir ihtiyaç olduğu ve bu yönde çalışmaların artarak devam etmesi gerektiği ortaya kondu ve tartışıldı.

EBSO Meclis Başkanı Gökçüoğlu: Körebe oynuyoruz! EBSO Meclis Başkanı Gökçüoğlu: Körebe oynuyoruz!

Seminer kapanışında TÜGİS ve TARGET Başkanları etik paydası çerçevesinde iş birliğini güçlendirerek sürdürme konusunda kararlılıklarını kuvvetle ifade ettiler.

Kaynak: Bülten