T.C.
DİKİLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU
Sayı :
 2022/3517 Soruşturma 30/05/2024
DİKİLİ CUMHURİYET BAŞSACILIĞINDAN İLAN

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2022/3517 sayılı dosyasından verilen 31/10/2022 tarih 2022/183 karar sayılı karar uyarınca, Muhamedalı Jasarı hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine, şüphelinin erteleme süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde kamu davası açılacağının ihtarına karar verilmiş olup, şahsın Makedonya vatandaşı olduğu, adresine ulaşılamadığı ve tespit edilemediğinden ilan yapılmasına karar verilmiştir. İlanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02045173