SANIK : TUĞRUL BABAARSLAN, Süleyman ve Sevim oğlu, 26/06/1988 SORGUN doğumlu, YOZGAT, SORGUN, Kayakışla mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sütlüce Mah Doğru Sk No: 33Tepebaşı/ ESKİŞEHİR adresinde oturur.TC Kimlik No: 20408771470
SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ : 15/10/2020
SUÇ YERİ : İZMİR/MENEMEN
KARAR TARİHİ : 08/03/2024
Mahkememizin 08/03/2024 tarih, 2022/853 Esas, 2024/157 Karar sayılı kararı ile sanık Tuğrul Babaarslan hakkında;
1-Sanık TUĞRUL BABAARSLAN'ın üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan Türk Ceza Yasasının 158/1-f-L-son maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak takdiren ve teşdiden 5 yıl hapis ve 350 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına
2-Sanığın açıkça zararı gidermek istemediğini belirtmesi nedeniyle zararın giderilmesi hususunda etkin bir pişmanlığının bulunmaması nedeniyle sanık hakkında TCK 168/2 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,
3-Sanığın eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki tutumu, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek Türk Ceza Yasasının 62.maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 4 YIL 2 AY HAPİS VE 291 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4-Sanığın ekonomik ve kişisel durumu dikkate alınarak Türk Ceza Yasasının 52/2 maddesi gereğince 1 günü 20 TL hesabı ile sanığın 5.820,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5-Sanığa verilen 5.820,00 TL adli para cezasının sanığın ekonomik ve kişisel durumu dikkate alınarak Türk Ceza Yasasının 52/4 maddesi gereğince birer ay ara ile 10 eşit taksitte ödenmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilebileceğin insanığa ihtarına, (ihtar edilemedi)
6-24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih, 2014/140 Esas 2015/85 Karar sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı yasanın 10. maddesiyle üçüncü fıkrada yapılan değişiklik de gözetilmek suretiyle sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 53/1-2-3 madde ve fıkralarının uygulanmasına,
Sanığın bilinen adreslerine tebliğat çıkartılmasına, ayrıca karar tebliği ve adres araştırmasına yönelik ilgili Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına rağmen kararın sanığa tebliğ işleminin yapılamaması nedeniyle mahkememizce verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın Türkiye Geneli İlk 5 büyük gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilmesine,
7201 Sayılı Yasanın 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle hükmün istinaf edilebileceği, istinaf edilmediği takdirde ise hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 05/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02045902