TÜİK tarafından açıklanan en son verilerle birlikte 4/a ve 4/b emeklileri için yüzde 24,73 oranında zam verildi.
Kamu çalışanları için ise;

2319,29 (Haziran) / 1859,38 (Aralık) - 1= yüzde 24,73 (6 aylık enflasyon)
Sonrasında bunu bir önceki dönem toplu sözleşme zammından arındıracağız.
(1+yüzde 24,73)/(1+ yüzde 15)-1= yüzde 8,46 (enflasyon farkı) en son enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammını çarpacağız. (1+ yüzde 10)x(1+ yüzde 8,46)-1= yüzde 19,31 zam yapıldı.

Kamu çalışanları için;

Ek madde 86- (Ek: 14/7/2023-7456/2 md.) Bu kanuna göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı bağlananlara, ödenen aylıklar ve bu Kanunun ek 81 ve ek 85’inci maddeleri uyarınca yapılan ek ödemeler hariç aylıkları ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamının yüzde 6,34’ü oranında ilave ödeme yapılır. Bu ödeme Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesini izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1’inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez. Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır denilerek zam oranı da uygulanacaktır.

En düşük emekli aylığı SSK ve BAĞKUR: Yukarıdaki düzenlemelere göre 5510/19 maddesine göre en düşük emekli aylığı ek ödemenin 10.000 TL altında kalanlara hazineden tamamlama yapılacaktır.

Örnek: Kök ücreti 2024 yılı haziran ayında ek ödeme dahil 8.017 TL olan emekliler 10.000 TL zamlı emekli maaşı ödenecektir.
En düşük kamu emeklisi alt sınır aylığı: Memur emekli aylıklarında yasal bir alt sınır aylığı var ve bundan az memur emekli aylığı olamıyor.
5434 sayılı Kanuna göre taban aylığı, emekli, adi malûllük ve vazife malûllüğü aylıklarının alt sınırı gösterge tablosunun 14 üncü derecesinin 2 nci kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanacak emekli aylığı oluyor bu durumda en düşük memur emekli aylığı 17.586 TL.
Emeklilere uygulanan ek ödeme: 5454, m.1 memur maaş katsayısı artışı ek ödeme sınırı 1.7.2024-31.12.2024 döneminde 8.513,00 TL olarak uygulanır. 

Buna göre;

-Aylık/gelir 8.513,00 küçükse   yüzde 5 oranında,
-Aylık/gelir 8.513,00 büyükse  yüzde 4 oranında  olur.

AİLE VE ÇOCUK ÖDENEKLERİ 

Aile ödeneği, 2.273xmaaş katsayısından oluşur. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla 2.273x 0,907796 = 2.063,42 TL’dir. Çocuk 250xmaaş katsayısı uygulanır. 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 500*maaş katsayısı uygulanmaktadır. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla 250x 0,907796 = 226,94 TL’dir.

Yukarıdaki tutarlar kamu çalışanları ve özel sektörde dikkate alınarak da uygulanabilir.

Cenaze ödenekleri memur ve milletvekilleri için artış oldu: 2024 yılında vefat eden SSK, BAĞ-KUR statüsünde sigortalıların cenaze ödeneklerine zam gelmedi 2024 yılı sene başında SGK YK kararı ile uygulamaya devam edilecektir..

Cenaze ödeneği tutarı 2024 yılı için 3.385,00 TL olarak belirlenmiştir.

Ölüm Yardımı

Eş ve çocuğun ölümü halinde    8.624,06
Memurun vefatı halinde    17.248,12
    
Milletvekili    103.488,74
Emekli milletvekili    51.744,37

Kıdem tazminatı: 41.828,42 TL yükselmiştir.
Milletvekil emekli maaşı: 122.530 gösterge aylık katsayı ile çarpımı sonucu 111.232,24 TL emekli maaşı olmuştur.
Memurlara ödenen seyyanen zam artışı: 7456 sayılı kanuni düzenleme ile seyyanen yapılan artış tutarı da 15.965*0,9077191 = 14.491,73 TL . 
En yüksek devlet memur maaşı: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın 9500x 0,907796 = 8.624,06 TL.
Muhtaç emekli aylıkları: Primsiz 65 yaş muhtaçlık aylıkları 3 aylık maaş ek ödeme dahil 12.544 TL.