12.Arabulucu süreci ne kadar sürede tamamlar?

Arabulucu süreci, üç hafta içinde bitirmek durumundadır, şartlara göre en fazla bir hafta uzatabilir.

13. Arabuluculuk süreci nasıl başlar?

Taraflar arabulucuyu Arabuluculuk Bürosu vasıtasıyla belirleyebilecekleri gibi, ihtiyari olarak da belirleyebilirler.
Bu şekilde belirlenen Arabulucu, kendisine Arabuluculuk Bürosu iletilen bilgiler ışığında taraflara ulaşır. Kendisini tanıtır ve ilk toplantı için tarih ve yer konusunda randevu düzenler.

14.Mazeretsiz ilk toplantıya katılmayan tüketici lehine hüküm nedir?

Kural olarak, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A/11. maddesi uyarınca, dava şartı olan arabuluculukta taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur ve bu taraf lehine vekâlet ücreti hükmedilemez.  
Oysa; tüketici burada korunmuş ve bu kurala bir istisna getirilmiştir. Tüketicinin geçerli mazereti olmaksızın ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, tüketici yargılama giderinden sorumlu tutulmayacak ve tüketici lehine vekâlet ücretine hükmedilebilecektir.

ANLAŞMA ZEMİNİ

15.Arabuluculuk süreci nasıl işler?

Arabulucu tarafları aydınlatır, bilgilendirir, gizlilik ilkelerine uyarak ve taraflara eşit yaklaşmak suretiyle anlaşma zemini hazırlar. Bu arada görüşmelerin ve düzenlenecek belgelerin emredici hukuk kurallarına ve toplumdaki genel ahlak kurallarına uygun olmasını temin eder. İhtiyaç olduğunda, tarafları, hukuki yardım almaları veya bilimsel/teknik görüş almaları konusunda uyarabilir. Her görüşme tutanağa bağlanır. Arabulucu hakim görevini değildir, yalnızca anlaşma zeminini sağlanabileceği ortamı her yönüyle, gerek mekânsal ve gerekse bilgi ve donanım yönünden temin eden şahıstır. Anlaşma veya anlaşamama, tarafların iradesiyle gerçekleşir.

16. Arabuluculuk aşamasında zaman aşımı ve süreler işler mi?

Arabuluculuğa başvurulması ile zamanaşımı ve süreler kesilir. Süreç sona erince kaldığı yerden yeniden işlemeye başlar.

17.Arabuluculuk sonucunda ne elde edilir?

Arabuluculuk sürecindeki görüşmeler gizli tutulur.  Sonuçta anlaşma olması durumunda düzenlenen anlaşma belgesi İLAM (mahkeme kararı) niteliğini taşır.  

18.Arabuluculukta anlaşma sağlanırsa ne olur?

Düzenlenen arabuluculuk tutanağı gereği taraflar edimlerini yerine getirirler. Bir daha aynı konuda herhangibir yargı yoluna başvuramazlar. Taraflar kararın gereğini, anlaşmaya rağmen yerine getirilmez ise, taraflar sulh hukuk mahkemesinden İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ almak suretiyle kararı icraya koyabilirler.

19.Arabuluculukta anlaşma sağlanamazsa ne olur?

Taraflar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal yollara başvurabilir, davalarını açabilirler. Başvuru yaparken, dava şartı arabuluculuk anlaşmama tutanağını da mahkemeye ibraz etmeleri gerekir. (BİTTİ)

Arabulucu Avukat Nurdan Heris