Munzur balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı Munzur balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Danışma Kurulu Üyesi Tayfur Settar Kaplan yaptığı açıklamada Türkiye’de ki 17 turizm birliğinin bu konuda görüş birliği içinde olduğunu söyledi.  Tayfur Settar Kaplan; “Turizm, bütçeye ve cari açığın giderilmesine yaptığı katkıyla, Türkiye'nin en önemli ekonomik sektörü durumundadır. Ancak, yasal eksikliklerden kaynaklanan aksaklıklar, Türkiye’nin  turizm potansiyelinin tam olarak değerlendirilmesini engellemektedir. Turizm işletmelerinin denetlenmesi, yıldızlanması ve yaptırım uygulanmasında yasal bir altyapının eksikliği söz konusudur. Türkiye’de, turizm sektöründe yaklaşık 3,5 milyon çalışan vardır. Emek yoğun çalışan bir sektördür. Türkiye'nin turizm sektörünü daha da geliştirmek için turizm birliklerinin yetkilendirilmesini acil bir ihtiyaç olarak belirledik. Bu konuda Turizm paydaşlarına bir çağrı yaptık. Çağrımız karşılıksız kalmadı.  Birlikte, koordineli ve geniş yelpazeli bir çalışma başlattık.  Bu yasa için çeşitli bölgelerde kurulu 17 turizm birliğimizle ortak bir platformda buluşacağız. Birlikte çalışarak; sektörün işleyişini kolaylaştıracak, insanımıza yeni istihdam, devletimize ek vergi geliri ve döviz sağlayacak sonuçlar doğuracak yeni yasa için tüm siyasi partiler ve ilgililerle görüşeceğiz.  “

TURİZM HEPİMİZİN

“Yapılan ön çalışmalar; sektördeki sorunların çözümünün, standartların yükselmesinin, haksız rekabetin önüne geçilmesinin ve Türkiye turizminin hak ettiği yere gelmesinin turizm birliklerinin yetkilendirilmesiyle mümkün olabileceğini ortaya koymuştur. Turizm işletmelerinin denetlenmesi yıldızlanması ve yaptırım uygulanmasında yasal bir altyapının eksikliği söz konusudur. Bu nedenle turizmciler olarak; Turizm birliklerinin yaptırım yetkilerinin yasal altyapısının oluşturulmasını, Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları gibi diğer birliklere tanınan vergiden muaf olma statüsünün turizm birliklerine de sağlanmasını, turizm işletmelerinin;  açılması için turizm birliklerinden onay alınmasını, yıldızlamaları konusunda turizm birliklerine yetki verilmesini, farklı bakanlık ve birimlerle yapması gereken işlemlerin tamamının turizm birlikleri üzerinden gerçekleştirilmesini ve turizm birliklerine “Uzlaştırıcı Statüsü” tanınmasını talep ediyoruz. Turizm hepimizin. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir vizyon ile turizm şahlanabilir. Standartlarımızı dünya standartlarına ulaştırarak, daha çok ve nitelikli turisti ülkemize getirebiliriz. Ülkemizin en etkin 17 Turizm Birliği’nin talebinin  siyaset üstü bir yaklaşımla Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, bakanlığımız, tüm siyasi partiler ve TBMM’deki vekillerimizce dikkate alınarak ilgili yasanın zaman geçirilmeden çıkarılmasını istiyoruz. Bu projeyi sahiplenen ve katkı veren tüm kesimlere şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz” Dedi.

Kaynak: Bülten