GİRVAK'ın 10'uncu yıl kutlama etkinliği, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra'nın açılış konuşmasıyla başladı. Afra, GİRVAK'ın kuruluşundan bu yana girişimcilik kültürünü yayma ve gençleri destekleme misyonunu anlatarak, bugüne kadar elde edilen başarıları vurguladı.

“GİRVAK, girişimcilik ruhunu toplumun geniş kesimlerine yaymayı başardı”
10 yıl önce gençlerin girişimci bakış açısına sahip olmalarını ve böylece sorunlara çözüm üreterek Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına fayda sağlamaları hayalini bugün gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyduklarını dile getiren GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, “Bugüne kadar 1 Milyona yakın başvuru aldığımız Fellow Programı'na seçilen ve bugün sayıları 1000'e yakın  olan fellow ve alumni'lerimiz bulundukları kurumları, toplulukları dönüştüren ve girişimcilik ekosistemini şekillendiren genç liderler olarak yolculuklarına devam ediyorlar. GİRVAK, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunlarına çözüm üretecek gençleri destekleyerek, girişimcilik ruhunu toplumun geniş kesimlerine yaymayı başardı. İlk günden beri benimsediğimiz ‘giveback' kültürü ile mezunlarımızı topluma geri vermeye teşvik ediyoruz. GİRVAK olarak, ekosistemdeki fikir önderlerini, özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını, kamu ve akademiyi bir araya getirerek, birlikte üreten ve dönüşen bir ekosistem oluşmasına katkı sağlıyoruz. Bundan sonra da toplumsal cinsiyet dengesini desteklemek, başarı hikayelerini çoğaltmak, teknoloji tabanlı girişimlerin sayısını ve niteliğini artırmak, sürdürülebilirlik ve küresel bağlantılar kurmak gibi hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz” dedi.

“Girişim ekosisteminin dönüşümde GİRVAK'ın rolü ve katkısı çok”
GİRVAK Genel Müdürü Mehru Aygül, Vakfın faaliyetlerini ve genç girişimcilere sağlanan destekleri detaylandırarak, gelecekteki projeler hakkında bilgi verdi. GİRVAK'ın ekosistemde ihtiyaç duyulan bir alanı sahiplendiğini söyleyen Mehru Aygül, “10 yıl önce henüz küçük bir kıvılcım olan girişimcilik ekosistemi bugün büyük ve güçlü bir ekosisteme dönüştü. Bu dönüşümde GİRVAK'ın rolü ve katkısı çok değerli. Bunu ulaştığımız gençlere, yarattığımız etkiye baktığımızda görüyoruz. GİRVAK'ın ilk yedi senesinde Fellow programımızla yarattığımız dönüşümü 10. yılımızda devam ettirirken, son üç senedir yetenek programlarımızla teknoloji ve girişimcilik ekosistemine kazandırdığımız 4 bin 500 yetenekle etki alanımızı büyüterek devam ediyoruz. Yalnızca ülkemiz için değil dünyanın da sorunlara çözüm üretecek zihin yapısına sahip gençleri desteklemeye, global iş birlikleri ile Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yomi Kastro ve Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, GİRVAK'ın Türkiye girişimcilik ekosistemine katkılarını ve global hedeflerini aktardılar.

GİRVAK Alumni ve Mütevelli Heyeti Üyesi Umutcan Duman, vakfın mezunlarının başarı hikayelerini ve "giveback" kültürünün önemini vurguladı.

10 yıl boyunca yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı
GİRVAK'ın 10 yıl boyunca gençlerin girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları etkinlikte geniş bir yer buldu. Bugüne kadar yüzlerce gence ilham veren ve onları girişimcilik yolculuklarında destekleyen GİRVAK, birçok başarılı girişimin doğmasına katkı sağladı.
GİRVAK, ekosistemdeki fikir önderlerini ve kurumları bir araya getirerek, birlikte üreten ve dönüşen bir ekosistem oluşmasına katkı sağlıyor. Girişimcilik ekosisteminde doğru bilgi üretilmesine ve bu bilginin topluma yayılmasına büyük önem veren Vakıf, etki girişimciliği alanında yürütülen projelerle toplumsal ve ekonomik fayda yaratıyor.
Girişimcilik Vakfı bugüne kadar 1 Milyona yakın başvuru, 1000'e yakın fellow ve alumni, Etki, yetenek geliştirme ve gençlik programlarıyla 40'den fazla proje ile 10.000 katılımcıya ulaştı.
 

Kuşadası'nın nüfusu bayramda 1 milyonu geçti Kuşadası'nın nüfusu bayramda 1 milyonu geçti

Gelecek Hedefleri / 10. Yıl Manifesto

GİRVAK, girişimcilik ekosistemindeki çalışmalarını genişleterek daha fazla gence ulaşmayı, girişimcilik kültürünü daha da yaygınlaştırmayı ve yenilikçi projelerle Türkiye'nin girişimcilik potansiyelini artırmayı hedefliyor. Vakfımız, gençlerin girişimcilik fikirlerini destekleyerek, onların küresel çapta başarılı girişimciler olmalarına yardımcı olmaya devam edecektir.
Türkiye Girişimcilik Vakfı olarak, on yıllık başarı dolu yolculuğumuzda bize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Gelecek yıllarda da girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmaya ve gençleri desteklemeye devam edeceğiz.

Kaynak: Bülten