Reel Kesim Güven Endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle 102,8'e gerileyerek açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi raporuna göre, endeks, imalat sektöründe faaliyet gösteren 1738 iş yerinin görüşleri üzerinden hesaplandı.

Mevcut verilere göre, Reel Kesim Güven Endeksi'ni oluşturan bileşenler incelendiğinde, mevcut mamul mal stoklarına ilişkin değerlendirmeler artış eğilimindeyken, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcamaları, gelecek 3 aydaki istihdam, genel ekonomik gidişat, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına yönelik değerlendirmeler endeksi olumsuz etkiledi. Üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış beklentileri güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarında azalış beklentileri zayıfladı. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu değerlendirmeleri güçlenirken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu değerlendirmeleri zayıfladı.

Türk Demir-Çelik Sektörü 2024'ün ilk yarısında ihracatını artırdı Türk Demir-Çelik Sektörü 2024'ün ilk yarısında ihracatını artırdı

İSTİHDAMA YÖNELİK BEKLENTİLER ZAYIFLADI

Gelecek 3 ay için üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenlerin oranında azalma yaşanırken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamaları ve gelecek 3 aydaki istihdama yönelik beklentiler de zayıfladı.

Son olarak, gelecek 3 ayda ortalama birim maliyetlerde artış bekleyenlerin oranı ile son 3 ayda artış yaşandığını bildirenlerin oranında zayıflama görüldü. Ayrıca, gelecek 3 aydaki satış fiyatlarına yönelik artış beklentileri ve 12 aylık dönem sonu itibarıyla Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentileri de azalma eğiliminde oldu. Sanayi dalındaki genel ekonomik gidişat konusunda ise, bir önceki aya göre daha kötümser olanların oranı arttı.

Kaynak: TRT Haber