THE Etki Sıralaması, küresel ölçekteki üniversitelerin Birleşmiş Milletler tarafından ortaya koyulan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ndeki 17 amacı gerçekleştirme başarısını değerlendiriyor. Her sene yayınlanan raporda; üniversitelerin, toplumsal, çevre ve sosyal gelişme üzerindeki etkileri ölçüyor. Farklı başlıklara ayrılan üniversite etki sıralamasına bu yıl 125 ülkeden 2 bin 152 üniversite dahil edildi. Türkiye’den ise 61 devlet, 30 vakıf, 1 özel üniversite listede yer aldı. Yaşar Üniversitesi, listeye 8 başlıkta girerek başarısını yeniledi.

Sekiz başlıkta listeye girdi

Yaşar Üniversitesi, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sorumlu Tüketim ve Üretim” ve “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” alanlarında dünya genelinde ‘401-600 sıralamasında’ ; “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” alanlarında ‘601-800 sıralamasında’, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” alanında ‘801-1000 sıralamasında’; “Hedefler İçin Ortaklıklar” alanında ise dünya genelinde ‘1001-1500 sıralamasında’ yer aldı.

“Geleceği iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz”

Birleşmiş Milletler’in 17 ana başlıktaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için küresel sorunlarla mücadelede üniversitelere büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, bu konuların çözümüne katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi. Üniversite olarak 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzaladıklarını hatırlatan Ahmet Yiğitbaşı, sözlerine şöyle devam etti:

“Sürdürülebilirlik kavramı üç temel unsurdan oluşuyor. Bu unsurlar, Çevresel Yönetim, Ekonomik Büyüme ve Sosyal Gelişim. Çevresel Yönetim, yeşil enerji, enerji verimliliği ve geri dönüşüme odaklanmakta. Üniversite olarak bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk yüksek öğretim kurumuyuz. Bir diğer unsur olan ekonomik büyüme, inovasyon ve AR-GE’nin önemine dikkat çekmekte. Akademik çalışmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesi, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. KOSGEB Destekli Kuzey İzmir TEKMER’in kurucuları arasında yer alıyoruz. Sürdürülebilirlik kavramının üçüncü unsuru olan Sosyal Gelişim ise istihdam oluşturma, beceri geliştirme, eğitim gibi konulara yönelmekte. Bu kapsamda, tüm bu kavramların bilincinde, duyarlı bireyler yetiştirmeye odaklanmış durumdayız. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte, geleceği iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

“Listede sürdürülebilir bir şekilde yer alıyoruz”

KPSS 2024 lise, önlisans, lisans adaylar için başvuru kontenjanları açıklandı! Tercihler ne zaman yapılacak? KPSS 2024 lise, önlisans, lisans adaylar için başvuru kontenjanları açıklandı! Tercihler ne zaman yapılacak?

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, THE Etki Sıralaması’nda yer alabilmek için üniversitelerin, biri 17 numaralı sürdürülebilir kalkınma hedefi olan “Hedefler için Ortaklıklar” olmak üzere en az dört hedef ile ilgili belgelerini sunması gerektiğini belirterek, “Yaşar Üniversitesi olarak bu sıralamaya ilk olarak 2022’de başvurduk. O sene dünya çapında bin 410 üniversite sıralamaya kabul edildi. Biz ‘Cinsiyet Eşitliği’, ‘Sürdürülebilir Kalkınma’, ‘Sürdürülebilir Gelişme’ ve ‘Hedefler için Ortaklıklar’ başlıklarında listeye girdik. 2023’te ise dünya çapında bin 591 üniversitenin yer aldığı listeye ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’, ‘Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’, ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’ ve ‘Hedefler İçin Ortaklıklar’ alanlarında girmeyi başardık. Bu sene en güçlü olduğumuz üç alan ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’, ‘Sorumlu Tüketim ve Üretim’ ve ‘Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’ oldu. Listede daha fazla başlıkta yer aldıkça her alandaki aktivitemizi dünyaya göstermiş oluyoruz. Bizim hedefimiz dünya sıralamalarında ilk binde yer almak ve üniversitenin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ndeki faaliyetlerini ve görünürlüğünü artırmak. Bu gibi listelerdeki sonuçlarla yıllar içerisindeki ilerlememizi görüyoruz. Artan üniversite sayısına rağmen üç senedir sürdürülebilir bir şekilde listedeyiz, gururluyuz” dedi.

Kaynak: İHA