Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen 8. yargı paketinin ayrıntıları belli olmaya başladı. 22 farklı kanunda 105 maddeyi değiştiren taslak için çalışmalarda sona doğru geliniyor. Buna göre; bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek.

Hürriyet’in haberine göre; 8. yargı paketi taslağında yer alan değişiklikler özetle şöyle:

Denetimli serbestlik kriterleri

* Hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında ceza infaz kurumunda kalacak. Yani, 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak. Denetimli serbestlik süresi ise 3 yılı aşamayacak.

* Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, mahkûm oldukları süreli hapis cezasının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Bekârlık soyadı kullanılabilecek

* Kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan madde yeniden düzenleniyor.

* Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı verilecek.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Hekimler için sözleşmeli pozisyonlar açılacak Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Hekimler için sözleşmeli pozisyonlar açılacak

* Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular sınavsız olarak arabulucu olabilecek.

* Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.

İtiraz süresi 2 haftaya çıkıyor

* İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri 7 günden 2 haftaya çıkarılacak.

* Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek.

* Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.

Tazminat Komisyonu'na yeni görev

* Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.

* Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukukundaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi (AYM) yerine, Tazminat Komisyonu’na yapılabilecek.

Kaynak: Hürriyet