3 milyondan fazla adayın başvurduğu ve üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonrasında puan ve sıralama hesaplamaları gündemde. Adaylar "YKS kaç net kaç puan getirir? YKS puan hesaplama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte, TYT AYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapanlar için puan hesaplama tablosu!

AĞIRLIKLI PUANLARIN HESAPLANABİLMESİ İÇİN NE KADAR HAM PUAN ALINMALIDIR?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların, AYT ve YDT puan türlerini oluşturan ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

2024 YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?

TYT ve AYT oturumlarındaki testlerde yaptığınız doğru-yanlış sayıları ve diploma notunuza göre 2024 YKS'de aldığınız puan hesaplanır. TYT, SAY, EA ve SÖZ olmak üzere puan türünüze göre hesaplama gerçekleştirilir. Ham puan ve yerleştirme puanlarınız ayrı ayrı hesaplanır.

2024 TYT PUANI NASIL HESAPLANIR?

2024 YKS'ye katılan tüm öğrenciler için 1. Oturum olan TYT'ye girmek zorunludur. 2024 TYT'ye katılmayan adayların puan hesaplamaları yapılamaz. Ön lisans için TYT yeterlidir. Lisans programlarını tercih etmek isteyen adaylar hem TYT hem AYT oturumlarına katılmalıdırlar.

2024 TYT 120 sorudan oluşmaktadır ve süresi 165 dakikadır. 2024 TYT; TYT Türkçe, TYT Sosyal Bilimler, TYT Temel Matematik ve TYT Fen Bilimleri testlerinden oluşur. 2024 YKS puanı hesaplanırken TYT'nin %40'ı hesaplamaya dâhil edilir.

2024 AYT PUANI NASIL HESAPLANIR?

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

YKS HAM PUAN (NET SAYISI) NASIL HESAPLANIR?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

AYT SAYISAL PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS sayısal puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir : Matematik %30, Fizik %10, Kimya %10 ve Biyoloji %10'dur.

Serinleten karne hediyesi Serinleten karne hediyesi

NOT: Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puan'ın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

Derslerde yapılan 1 netin AYT sayısal puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:

Matematik : 3.00 puan

Fizik : 2.86 puan

Kimya : 3.1 puan

Biyoloji : 3.1 puan

AYT SÖZEL PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS sözel puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir : Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7, Coğrafya-1 %5, Tarih-2 %8, Coğrafya-2 %8, Felsefe Grubu %9 ve Din Kültürü %5.

Derslerde yapılan 1 netin AYT sözel puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:

AYT EŞİT AĞIRLIK PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS eşit ağırlık puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları ise şöyle: Matematik %30, Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7 ve Coğrafya-1 %5 olarak hesaplanır. Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puanın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı : 3.00 puan

Tarih-1 : 2.80 puan

Coğrafya-1 : 3.33 puan

Tarih-2 : 2.91 puan

Coğrafya-2 : 2.91 puan

Felsefe Grubu : 3.00 puan

Din Kültürü : 3.33 puan

NOT: Her aday için 500 üzerinden hesaplanan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak puanlara eklenecek ve yerleştirme puanlarında kullanılacaktır. OBP'den alınabilecek en yüksek puan 60 olurken en düşük ise 30 olacaktır.

Derslerde yapılan 1 netin AYT eşit ağırlık puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:

Matematik: 3.00 puan

Türk Dili ve Edebiyatı: 3.00 puan

Tarih-1 : 2.80 puan

Coğrafya-1 : 3.33 puan

NOT: Puan hesaplamaları, sabit katsayılara göre yapılmış olup standart sapma dahil edilmemiştir. Net sonuçların öğrenilmesi için ÖSYM'nin YKS sonuçlarına bakılmalıdı.

YKS'den 200 Puan Üstünde Almak İçin Kaç Net Gerekiyor?

TYT 16 Net ise AYT en az 26 net Üstü

TYT 20 Net ise AYT en az 24 net Üstü

TYT 25 Net ise AYT en az 22 Net Üstü

TYT 30 Net ise AYT en az 20 Net Üstü

TYT 40 Net ise AYT en az 16 Net Üstü

YKS'den 250 Puan Üstünde Almak İçin Kaç Net Gerekiyor?

TYT 16 Net ise AYT en az 40 net Üstü

TYT 20 Net ise AYT en az 39,5 net Üstü

TYT 25 Net ise AYT en az 37,5 Net Üstü

TYT 30 Net ise AYT en az 35 Net Üstü

TYT 40 Net ise AYT en az 32 Net Üstü

YKS'den 300 Puan Üstünde Almak İçin Kaç Net Gerekiyor?

TYT 16 Net ise AYT en az 55,5 net Üstü

TYT 20 Net ise AYT en az 54 net Üstü

TYT 25 Net ise AYT en az 52,5 Net Üstü

TYT 30 Net ise AYT en az 50,5 Net Üstü

TYT 40 Net ise AYT en az 47,5 Net Üstü

OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

2. Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP bu puanlara nasıl eklenecek ve ek puanlar nasıl hesaplanacaktır?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde yerleştirme puanı hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

Kaynak: Sabah