Aydın Memecik Zeytinyağı Avrupa Birliği’nde tescillendi. YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, tescil sahibi Aydın Ticaret Odası'nı kutladı, Türkiye  Coğrafi İşaretler Enstitüsü' nün bir an önce kurulması çağrısını yineledi. 

   Talebi Aydın Ticaret Borsası tarafından yapılan 'Aydın Memecik Zeytinyağı'nın  tescili, AB Komisyonu’nun 5 Şubat 2024 tarihli ve L2024/445 sayılı Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. 

Whatsapp Image 2024 02 06 At 09.36.02

   Bu tescille birlikte Türkiye’nin AB’den alınmış tescil sayısı 20’ye, Aydın’ın da  Aydın Kestanesi’nden sonra 2’ye yükseldi. Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, "YÜciTA olarak tescil sahibi Aydın Ticaret Borsa’sını yürekten kutlar, tescilin ülkemize hayırlı olmasını dileriz." dedi. 

   Açıklamada, AB tescillerinin Türk Coğrafi İşaretleri’nin AB’de tanınırlığını ve korunmasını sağladığını, imajlarını güçlendirdiğini, ticaretlerinin gelişmesini teşvik ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Tekelioğlu, ulusal tescillerde olduğu gibi AB tescillerinin de katma değer yaratamadığına dikkati çekti. 

  Bunun da temel nedenini, "Ülkemizde 29 yıldır süregelen uygulamaya rağmen hala sistemin kurulamamış olması, uygulamanın tescillerde yoğunlaşarak sistemin diğer iki bileşeni 'coğrafi işaret yönetişimi' ve 'coğrafi işaret denetimi' konusunda ne yazık ki hiçbir mesafe alınamamış olmasıdır. Bu nedenle AB tescilinden sonra 'Malatya Kayısısı' nın fiyatı yüzde 35 düşmekte ve bu nedenle 27 ülkeli AB’de korunan 'Gaziantep Baklavası' Antep’te korunamamaktadır." sözleriyle anlattı. 

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Prof.Dr. Tekelioğlu, çözüm önerilerini de şöyle sıraladı: "AB, 'Ortak Tarım Politikası' kalite politikaları tamamen coğrafi işaretler üzerine dayandığı halde, Türkiye’nin bir 'Coğrafi İşaretler Politikası' ne yazık ki bulunmamaktadır. Oysa  bunun temelleri '2019 Tarım-Orman Şurası' Bildirgesi ile atılmış, 21 Kasım 2019 tarihinde bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Bildirge’nin 38. Maddesi ile 'coğrafi işaretlerin yönetişim ve denetleme süreçlerinin gözden geçirilerek mevzuatın tamamlanması' öngörülmüştür. Ancak aradan geçen 4 yıla rağmen bu alanda hiçbir mesafe alınamamıştır.

   Uygulamadaki bir başka sorun da son yıllarda tesciller de yaşanan hızlı artışlardır. Bu da kamuoyunda haklı olarak coğrafi işaretlerimizin popülizme kurban edildiği ve itibarsızlaştırıldığı konusunda endişe yaratmaktadır.  

MÜSTAKİL YAPILANMA ŞART 

   Türkiye eşsiz bir coğrafi işaretler ülkesidir. Özvarlığımızı oluşturan bu ürünlerin korunup, geliştirilmeleri  ancak eksiksiz bir 'Coğrafi İşaret Sistemi' nin yaşama geçirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle coğrafi işaret yönetişimi ve denetimi konusundaki yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalı, sonraki aşamada da coğrafi işaretler sisteminin uygulandığı tüm ülkelerde olduğu gibi  ayrı ve müstakil bir yapılanma gerçekleştirilmelidir. 

   Bu çerçevede 'Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü' mutlaka kurulmalı, Enstitü’nün 7 coğrafi bölgemizde bir şubesi  bulunmalı ve organik tarım da Enstitü bünyesinde yer almalıdır."         

HABER MERKEZİ
 Etiketler: YÜciTA, Yavuz Tekelioğlu, AB tescil, coğrafi işaret.