Boşanma başlı başına ciddi bir stres kaynağı olup iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir. İlişkiye devam ettirmenin yolları denenmesine rağmen çözümün tıkandığı durumlarda boşanma iyi ve sağlıklı bir seçenektir. Boşanma, çiftleri duygusal, sosyal ve ekonomik olarak etkilediği gibi çocukları da farklı şekillerde etkiler. Bu her çocuğun mizacına göre değiştiği gibi ebeveynlerin tutum ve davranışlarına göre de değişir. Bazı çocuklar, boşanmaya normal bir reaksiyon vers de bazı çocuklar için bu süreç bir hayli zordur.  Çocuklar düşünüldüğünün aksine yeni süreçlere uyum sağlamada çok dayanıklıdır. Bu yüzden ebeveynlerin boşanma sürecini çocuklar için kötü bir kriz olarak değil çocukların deneyimledikleri yeni bir uyum süreci olarak görmelerinde fayda vardır.  

AİLE DİNAMİKLERİ

Boşanma süreci bütün aile dinamiklerini etkileyen bir süreçtir. Çocukların bu süreci daha az etki ile geçirebilmeleri için var olan rutinlerine mümkün olduğu kadar sadık kalınması önemlidir. Boşanma süreci çocukları psiko-sosyal anlamda etkileyen bir süreç olmasından özellikle okulda sosyal ilişkileri etkilenebilir buna bağlı akademik başarısı düşebilir. Çocuklar için anne-babalar onların gemileridir dolayısıyla o geminin sarsılması çocuklarda güvensizlik yaratır. Çocuklar yaşadıkları güvensizliğe bağlı olarak kendini içinde bulunduğu sosyal ortamlardan çekmek isteyebilir. Bu sosyal çekilme hali onları daha da mutsuz yapıp; var olan süreci daha zor atlatmasına neden olabilir. Boşanma ve sonrası yeni yaşam düzeni çocukları etkileyen diğer önemli faktördür. Taşınmayla oturacakları yeni çevreden tutun, yaşayacakları yeni ev ve belki devam edecekleri yeni okul ve buna bağlı edinecekleri yeni sosyal çevreye kadar çocukların uyum sağlamak zorunda olacağı birden fazla stres unsuru olacaktır. Tüm bu yeni stres unsurları çocuklar için yoğun kaygı nedeni olacağı gibi çocuğun duygusal durumunu da etkileyecek boşanmanın getireceği gerçeklerden biridir. Boşanmanın çocuklar için diğer etki alanı ise boşanmayla gelen duygusal sorunlardır. Bu süreçte çocuklarda yoğun kaygı, öfke ve çeşitli davranış sorunları görülebilir. Bu sürecin çocuklarda kalıcı hasarlar bırakmaması için ebeveynlerin önce kendi duygu durumunu düzenlemelerine özen göstermeleri gerekir. Ayrıca boşanma sürecinde çocuklarda en yaygın görülen duygusal tepki suçluluktur. Çocuklar ebeveynlerin boşanma nedenini kendilerinde bulabilir, suçluluk duygusunun verdiği baskı ile yıkıcı davranış sorunları yaşayabilirler. 

Tüm bu nedenlerden dolayı ebeveynlerin boşanma sürecini çocukları daha az hasarlı almaları için bu süreci iyi yönetmeleri çok önemlidir.