DEVA Partisi 31 Mart 2024 Tarihli Mahalli idareler Seçimleri Adaylık İş ve İşlemelerine Dair Usul ve Esaslar: Genel Merkez Kurulları, il ve İlçe Başkanlıkları. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik olarak adaylık başvuruları aşağıda belirtilen esaslara göre teşkilatlarımızca yürütülecektir.

1) BAŞVURU TARİHLERİ:

31 Mart 2024 tarihli Mahalli idareler Seçimlerine yönelik aday adaylığı başvuruları 20.11.2023 ile 29.12.2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkan Aday Adayları ile il Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyesi aday adaylarının başvuru tarihleri aynı olup, başvuru sahiplerinin başvurularına dair evraklarını yukarıda belirtilen tarih aralığında ilgili teşkilat birimlerimize teslim etmiş olması gerekmektedir.

2) BAŞVURU YERİ:

Aday adaylığı başvuruları aşağıda belirtilen parti teşkilat kademelerine yapılacaktır. Bu başvurulardan ilçe Başkanlıklarına ulaşanlar İl Başkanlıklarına, İl Başkanlıklarına ulaşanlar da Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığına posta yoluyla veya elden iletmek suretiyle ilgili teşkilatlarca ulaştırılacaktır. Büyükşehir ve il Belediye Başkan Aday Adayı Başvuruları Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığına veya aday adayı olunan ilin il Başkanlığına, ilçe ve Belde Belediye Başkan Aday Adayı Başvuruları Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığına, aday adayı olunan yer il veya İlçe başkanlığına, İl Genel Meclisi Üyelikleri Aday Adayı Başvuruları Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığına veya aday adayı olunan yer İl Başkanlıklarına, Belediye Meclis Üyelikleri Aday Adayı Başvuruları Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığına veya aday adayı olunan yer İl veya İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

3) BAŞVURU ŞEKLİ:

Aday adaylik başvuruları aday adayları tarafından 4. Maddede bulunan başvuru evrakları ile birlikte ilçe, il veya Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığına bizzat elden teslim edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU EVRAKLARI:

a) Mahalli idareler Seçimi Aday Adayı Başvuru Formu,

b) Arşiv kayıtli adli sicil belgesi (Hangi adaylık türü ile ilgili olduğu belirtilerek adliyelerden veya e Devlet üzerinden),

c) Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak veya e-Devlet üzerinden eğitim belgesi),

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik numarasını gösterir şekilde),

e) Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak),

f) 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflardan bir tane başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

8) Aday olabilmek için istifa etme zorunluluğu bulunanların, 1 Aralik 2023 Cuma günü saat 17.00’a kadar ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi ile alındı belgelerinin fotokopisi,

h) Aday adayı başvuru bedelinin yatırıldığını gösterir banka dekontu, (Dekonta aday adayının adi soyadı, T.C. Kimlik numarası ve aday adayı olduğu il/ilçe/belde yazılmalidir),

Aday Adayı Özcan’dan Kocaoğlu’na Ziyaret Aday Adayı Özcan’dan Kocaoğlu’na Ziyaret

i) Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları ‘Engelli Kimlik Kartı’ veya ‘Sağlik Kurulu Rapor’ fotokopisi.

5) MAHALLI İDARELER SEÇİMLERİNE YÖNELİK ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU BEDELLERİ:

31 Mart 2024 tarihli Mahalli İdareler Seçimlerinde Aday Adaylarından alınacak başvuru bedeli 1.000 Türk Lirasi olacaktır. Ancak kadın, genç (31.03.2006-31.03.1994 arası doğumlular), engelli olanlar (Sağlık Kurulu Raporunda engel oranı %40 ve üzeri olan engelliler) ile deprem bölgesinden başvuru yapan aday adaylarından belirlenen başvuru bedelinin ½’si tahsil edilecektir. Başvuru bedelleri yatırılırken açıklama kısmına aday adayının isim, soy isim, T.C. Kimlik numarası ve aday adayı olduğu il/ilçe/belde yazilmalidir. Kesinleşen aday listelerinde bulunmayan aday adaylarının başvuru bedelleri iade edilmez. Aday adaylıklarından başvuru bedelleri dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Partimizden 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Adaylığı Başvurusu yapmış olan kişilerden adaylık başvuru bedeli alinmayacaktır. Başvuru Bedelleri Demokrasi ve Atılım Partisi, Ziraat Bankası, Ankara Mustafa Kemal Şubesi, TR 1200 0100 2486 9769 0990 5011 IBAN numaralı hesaba yatırılacaktır.

6) ADAY ADAYLIĞI İÇİN İSTİFASI GEREKENLER:

Aşağıda yazılı görevlerde bulunan ve aday adayı olmak isteyen kişilerin 2839 sayılı kanunun 18. Maddesi uyarınca bu görevlerinden en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’a kadar ayrılma isteğinde bulunmaları gerekmektedir. Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday adayı olacakların, emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’a kadar vermeleri gerekmektedir. Aday adaylığı için görevlerinden ayrılması gerekenler şu şekildedir;

a) Hâkimler ve savcılar,

b) Yüksek yargı organları mensupları,

c) Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

d) Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

e) Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

f) Subaylar ile astsubaylar,

g) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri mevcut görevlerinden,

h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar.

Ekler:

1.Aday Adayı Başvuru Formu,

2. Alındı Belgesi Örneği,

3. Taahhütname Örneği,

4. Aday Tespit Komisyonları ve Komisyon Üyelerinin İletişim Bilgileri.

Kaynak: Bülten