Egemen SAYIN-EGE TELGRAF- İzmir Kınık ilçesi Poyracık mahallesinde 46 bin 150 metrekarelik tarım arazisinde bulunan alana Umutyol şirketi tarafından yapmak istediği asfalt plant tesisine ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Firma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ÇED sürecinin iptal edilmesini istedi. Proje geri çekildi

PROJEDELER NELER V ARDI

Projeyle ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Tüm proje kapsamında değerlendirildiğinde faaliyet sahibinin beyanı doğrultusunda toplam yatırım bedeli 8 milyon 471 bin 928 TL olarak belirlenmiştir. İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (J18 Plan Paftası, Plan Hükümleri ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 16.11.2015 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının J18 paftasında kalmakta ve “Tarım Arazisi” olarak belirlenen sınırlar içerisinde yer almaktadır”