Bağ-Kur tescil mağdurları yasal düzenleme istiyor

depremzedelere-destek-odemeleri-basladi
Dilek ETE
25 Şubat 2023

Bağ-Kur kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödeyen kesim en mağdur kesimdir. Hem daha fazla prim öder hem de daha az emekli aylığı alırlar.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) içinde de sayıca fazla olan Bağ-Kur ‘lular geçmişte ödeyemedikleri sigorta primlerini ödemek istiyorlar. Emeklilik için kadın sigortalı 7 bin 200 prim gününe erkek sigortalı 9 bin prim gününe ulaşabilmek için ekonomik zorluklardan ödeyemedikleri primleri ödemeye ihtiyaçları var.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çıkardığı kanunlar ile firmalar da çalışan işçilerin, sigorta primlerini ödeyemediklerinde Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta prim alacaklarını yıllar sonra bile yapılandırıp olanaklar sunup sigorta priminin ödenmesine imkan veriyor.

Ancak durum primlerini ödeyemeyen Bağ-Kur kapsamında olan esnaf, küçük işletme sahibinin emeklilik primlerine gelince Sosyal Güvenlik Kurumu olmaz diyor.

5510 SAYILI KANUN

5510 sayılı kanunun geçici 8.maddesi ile ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar , anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları , sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının 4/10/2000 ile 1/10/2008 tarihleri arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri için altı ay içinde başvuranlara ödeme imkanı verilmişti. Aynı ödeme imkanın Bağ-Kur ‘lu olmayı gerektirecek faaliyeti olanlara geriye dönük verilmesi gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2015 yılından itibaren hemen hemen her yıl çeşitli 63,76,83,84 nolu kanun maddeleri (kodlarla ) ile Bağ- Kur prim borçlarını siliyor.5510 sayılı Kanuna eklemeler yaparak belirli süreli borcu olan Bağ- Kur sigortalılarının prim borçlarını ödememeleri halinde sigortalılıklarını durdurup diledikleri zaman bunu ihya (canlandırma) etmelerine imkan veriyor.

İHYA HAKKI

Bağ- Kur sigortalısı geçmişte ödemediği silinen prim gününü ihya ederek tamamını ödemeyi kabul ederse prim günü kazanabiliyor.

Bağ- Kur sigortalısına 2015 yılından sonra verilen ihya canlandırma hakkı 2015 öncesi süreler içinde verilmesi gerekir. Kanun yapıcının kendisine göre sadece seçimi dikkate alarak yaptığı bu düzenlemeler sigortalılar arasındaki eşitlik adalet kavramlarını ortadan kaldırıyor.

Ayrıca Bağ-Kur’luların ihya yoluyla prim borçlarını ödemeleri halinde (son yıllarda asgari ücret artığı için )ödeme tutarları sürekli güncel rakam üzerinden hesaplandığından artıyor.

Bu nedenle Bağ-Kur sigortalıları hem 9000 gün ,7200 gün şartları ile fazla prim ödemeye mahkum bırakılırken aynı zamanda geçmiş dönem için ödeme imkanının önü kapatılarak mağduriyeti artırılıyor.

Tüm bu nedenlerle Bağ-Kur sigortalıları için ihtiyacı kadar İHYA hakkı ve 2008 öncesi ödenmeyen primlerin ödenmesi için imkan verilmesi gerekiyor.

Sosyal Güvenlik mevzuatının açık, net, eşit ve adil bir düzenlemeye ihtiyacı bulunuyor.

Dilek Ete