Psikolojik şiddet, tükenmişliğe yol açabilir

Hatice SAYILGAN
20 Ağustos 2022

Birçok kadın psikolojik şiddete maruz kalıyor. İşin kötüsü bu kadınların çoğu psikolojik şiddet gördüğünü farkında değil.
Uzmanlara göre, psikolojik şiddetle baş etmede en önemli unsur kişinin kendini iyi tanıması…
Kadın olmak çeşitli görevler ve sorumluluklar ile birlikte zorlukları da beraberinde getiriyor. Kadın rolüne yüklenen ve sadece o rolde gerçekleştirilmesi beklenen ve dayatılan görevler kadınların psikolojilerini olumsuz etkileyebiliyor.
Hem ev hem iş yerinde aktif rol beklentisi oluşturulan kadınlar her iki ortamda da psikolojik şiddete maruz kalabiliyor. Mesela çalışan bir kadının ev işlerini sadece kendisinin yapması beklentisi durumunda kadın yetersiz hissedebilir.
Yemek yapmak, çamaşır yıkamak, çocuğu uyutmak gibi ortak görevlerin sadece kadından beklenmesi, çalışsın ya da çalışmasın kadına yapılan bir baskıdır.
Veya işe alımlarda kadın personelin doğum yapma ve izin ihtimali, evleneceği zaman iş performansının düşeceği gibi olumsuz inançlar da işe alım süreçlerinde kadın adayların tercih edilmemesine yol açabiliyor.
Ya da yönetici pozisyonunda olan kadınlara yönelik önyargılar sayılmama, değer görmeme gibi durumlara neden olabiliyor.
Uzmanlara göre bu durumla baş etmenin yolu kişinin psikolojik sağlamlık ve özsaygısını güçlendirmesi ile başlıyor. Aynı zamanda kişinin farkındalığının yüksek olması, şiddetin kaynağını iyi tanımlaması gerekiyor.
Kişinin kendisini tanıması ve düşüncelerinin duygularını ne denli yönettiğinin farkında olması sorunu çözme mekanizmasını güçlendirecektir.
Dünyayı algılayış biçimimiz duygularımıza, duygularımız da davranışlarımıza yön verecektir.
Bu nedenle öncelikle kendimizi tanıyıp daha sonraki basamakta başkalarını tanımayı öğrenmemiz ve işlevsel olan yollar ile çözüme gitmemiz gerekiyor.
Uzun süre maruz kalınan mobbing/psikolojik şiddet kişide tükenmişliğe yol açabiliyor. Öğrenilmiş çaresizlik olarak adlandırılan kavramda kişi ne yaparsa yapsın sonucun olumsuz bir şekilde sonuçlanacağını düşünürse denemekten vazgeçecektir.
Uzun süreli mobbinge uğrayan kişi ne yaparsa yapsın sonucun değişmeyeceği ve bu şiddetin devam edeceği düşüncesi oluşur ise kişi denemekten vazgeçecek ve sonunda yorgun ve tükenmiş hissedecektir.
Bu durum beraberinde depresyon, kaygı bozuklukları, uyku bozuklukları, öfke kontrol güçlükleri, panik atak, alkol madde kullanım bozuklukları gibi ruhsal hastalıklara yol açabilir. Bahsedilen tüm bu ruhsal rahatsızlıklar kişinin stresörlerinin doğru saptanması ve kişiye özel oluşturulacak doğru tedaviler ile kontrol altına alınabilir.
Ama önce kişinin psikolojik şiddet ya da mobbing gördüğünü farkına varması gerekiyor; belki de sadece bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyordur…

Dış ilişkiler mi? Ekonomi mi?

Osmanlı sahnesinde sosyalist oyunlar-1