Dijital çağın getirdiği yenilik ve kolaylıklar arasında en dikkat çekici olanlarından biri, e-ticaretin günlük hayatımıza hızla entegre olmasıdır. Türkiye’de 1990’lı yılların sonlarında internetin yaygınlaşması ile birlikte ilk e-ticaret siteleri de ortaya çıkmaya başladı fakat büyük atılım 2000’li yılların ortalarından itibaren yaşandı. Çeşitli yerel satış platformları ve pazar yerlerinin yanı sıra uluslararası büyük e-ticaret mağazalarının da Türkiye’de faaliyete geçmesi ile sektör hızlı bir büyüme trendine girdi. Son yıllara gelindiğinde, mobil cihazların yaygınlaşması, dijital altyapının gelişmesi, ödeme sistemlerinin güvenli hale gelmesi ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi; e-ticaretin yaygınlaşmasını daha da hızlandırdı. Özellikle pandemi döneminde uygulanan yasaklar sebebi ile e-ticaretin önemi daha da arttı. 2020 ve 2021 yıllarında fiziksel mağazaların kapanması ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle insanlar alışverişlerini online platformlara kaydırdı. Bu dönemde e-ticaret hacmi büyük bir sıçrama yaptı ve daha önce bu kanallar aracılığı ile alışveriş yapmayan birçok yeni kullanıcı online alışverişle tanıştı. E-ticaret platformları, fiziksel mağazalardan daha düşük işletme maliyetlerine sahip oldukları için rekabetçi fiyatlar ile geniş ürün yelpazesi sunması ve aynı zamanda, kampanya ve indirim uygulamaları tüketiciye daha cazip gelmektedir. Tüketicilere farklı markaların ve satıcıların ürünlerini karşılaştırma imkânı verdiğinden talep edilen fiyatta ve kalitede ürün seçme şansı elde edilir. Fiziksel mağazalara gitmek, zaman ve ulaşım maliyetlerini beraberinde getirmektedir. E-ticaret ile bu maliyetler ortadan kalkarak, tüketicilere büyük bir finansal avantaj sunulmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için trafik, park yeri bulma ve yakıt giderleri gibi ek maliyetlerden kurtulmak önemli bir tasarruf kaynağıdır. Bu platformlarda çeşitli ödeme yöntemleri, taksit imkânları, ödeme erteleme seçenekleri ve diğer finansal kolaylıklar sunularak tüketicilere esneklik sağlanmaktadır. Bu da tüketiciler için bütçe planlamasında avantajlar sunmaktadır. Türkiye’de 2023 yılında e-ticaret sektöründe 1.6 trilyon Türk Lirası işlem hacmi ve 5.3 milyar adet sipariş gerçekleşmiştir. 2022 yılında e-ticaretin genel ticaret içindeki payı yüzde 19,1 iken 2023 yılında yüzde 20’ye yükselmiştir. 2024 yılı ciro beklentisi ise 3.2 trilyon Türk Lirası’dır. E-ihracatın, genel ihracattaki payı ise yüzde 2,1’dir. İhracatın ticari faaliyet döngüsünde bu kadar önemli bir yere sahip olduğu ülkemiz için global e-ticaret pazarı oldukça değerli bir potansiyele sahiptir. E-ticaret, geleneksel ticaretin sınırlarını ortadan kaldırarak firmaların global pazarlara ulaşmasını kolaylaştırmakta olup, Türkiye'nin ihracatında e-ticaretin rolü giderek artmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), e-ticaret platformları aracılığıyla dünya genelindeki müşterilere ulaşarak ihracatlarını artırma fırsatı bulmakta hemen hemen tüm dünyada yaygın hale gelen büyük pazar yerleri aracılığı ile Türk firmalarının küresel pazarlara erişimini kolaylaştırmaktadır. E-ticaretin ihracattaki avantajları: coğrafi sınırları ortadan kaldırarak dünya genelindeki müşterilere ulaşmayı sağlamak, fiziksel mağaza açma gerekliliği olmadığından, pazarlama maliyetlerini düşürmek, satış verileri ve müşteri davranışlarına dair kapsamlı analizler sunabilmesi sayesinde stratejik kararlar almasında yardımcı olmak sayılabilir. Özellikle genç ve teknolojiye yatkın nüfus, mobil cihaz kullanımının yaygınlığı ve gelişmiş dijital altyapı, Türkiye'nin e-ticaret pazarındaki büyümesini desteklemektedir.Sonuç olarak, Türkiye'nin e-ticaret sektörü hızla büyümekte ve global pazarda giderek daha fazla söz sahibi olmaktadır. E-ticaret, sadece yerel pazarda değil, küresel ölçekte de firmalar için büyük fırsatlar sunmaktadır. Türkiye'nin dünya e-ticaret pazarındaki payının artması hem ekonomik büyüme hem de ihracatın artması açısından kritik bir öneme sahiptir. Gelecek hafta verilerin açıklanacağı takvimden önemli olanları aşağıda paylaşıyorum.

Ekonomik veri takvimi

27 Mayıs 2024, Pazartesi Türkiye Kapasite Kullanım Oranı

27 Mayıs 2024, Pazartesi Almanya Cari Durum Endeksi

28 Mayıs 2024, Salı ABD Konut Fiyat Endeksi

28 Mayıs 2024, Salı ABD Tüketici Güveni

29 Mayıs 2024, Çarşamba Almanya Tüketici Güveni

29 Mayıs 2024, Çarşamba Almanya TÜFE (Aylık-Yıllık)

30 Mayıs 2024, Perşembe Türkiye Dış Ticaret Dengesi

30 Mayıs 2024, Perşembe Euro Bölgesi İşsizlik Oranı

30 Mayıs 2024, Perşembe Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi

30 Mayıs 2024, Perşembe Euro Bölgesi Ekonomik Görünüm Endeksi

30 Mayıs 2024, Perşembe ABD Tüketici Harcamaları

31 Mayıs 2024, Cuma Japonya TÜFE (Aylık-Yıllık)

31 Mayıs 2024, Cuma Japonya Sanayi Üretimi

31 Mayıs 2024, Cuma Çin İmalat/Genel PMI

31 Mayıs 2024, Cuma Almanya Perakende Satışlar

31 Mayıs 2024, Cuma Türkiye GSYH

Ekonomi ve finans sözlüğü

Fakirleşen büyüme: Ekonomik büyümenin dış ticareti olumsuz etkileyerek ülkeyi fakirleştirmesidir. Burada ülkenin ihraç mallarının dış talep fiyat esnekliğinin derecesi öenmlidir. Çünkü bu fiyat düşük ise, ülkenin fakirleşen büyüme yaşaması mümkümdür.

Tüketici eğilim anketi: Tüketicilerin kişisel mali durumları ile genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ve yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi amacıyla aylık olarak uygulanan bir ankettir. (TCMB).