21 Haziran’da EKİNOKS’u bilmekte fayda var!

Başak Yasemin KUMAŞ
21 Haziran 2021

Derneğimiz 2015 Ocak ayında kurulmuştur. Bölgemizde çevre duyarlılığını artırmak, doğal yapıyı korumak, ortak müşterek alanlara, yeşile, ormana sahip çıkmak için mücadele etmektedir. İzmir ilinde faaliyet gösteren 6 bin 500 üzeri dernekten farklı çalışma yöntemleri vardır. Çevre ve imar kanunları, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ve herkese eşit mesafede durması ilkesi ile en büyük işlevini dilekçe ve yazışmalar ile yapmaya devam etmekte, sivil toplum adına kamu kurumlarını göreve davet etmektedir.

2015 ten bu yana Ekinoks neler yapmıştır?
İlk ve en öncelikli başlıklarından biri İmar kirliliğine vesile olan kaçak yapılar olmuştur. Ancak 2018 yılında yürürlüğe giren 3194 sayılı imar kanunu geçici 16. Maddesi, derneğimiz dahil olmak üzere birçok kurum açısından da bir takım açmazları beraberinde getirmişti. İyi niyetle halkın yararı gözetilen İmar Barışı süreci çoğu kimselerce suiistimal edilmişti. Yönetmeliğin esaslarını, süre ve şekil şartlarını açıklayan ve bu anlamda çelişkili durumlara çözüm getiren bakanlık görüşü, 29.01.2020 tarih 25068 sayı ile 81 Vilayete tebliğ edilmiş ve tartışmalara son noktayı koymuştu. Bu aşamadan sonra da Derneğimiz 3194 sayılı imar kanunu kapsamı dışında kalan ve İmar Barışı hakkından muaf olan illegal uygulamalar ile mücadelesini sürdürdü.
Derneğimizin çalışmaları başında, Ilıca Plajının Halk Plajı olarak kullanıma açılması gelir. Ilıca Büyük Plaj, Mavi Bayraklı Halk plajı olarak bilinmesine rağmen seneler senesi, kiracı veya hak sahibi olmayan, yani illegal olarak alanı işgal eden işletmelerle parsellenmişti. 9 kapısından girişte ücret alınıyor, ayrıca afaki rakamlarda şemsiye ve şezlong kiralanıyordu. Bu kira gelirlerinin hangi kuruma ait olduğu belli değildi. Milli Emlak Müdürlüğü, Hazine, Belediyemiz ve ilgili tüm kurumlarla yaptığımız yazışmalar neticesinde, alandaki şikayetlere konu ihlallerin kaldırılması ve 1 kilometreden fazla uzunluğundaki, Türkiyemizin en güzide kumsalının tekrar Halk Plajı olması için çalışmalarımızı başlattık. Savcılık Suç Duyuruları, CİMER dilekçelerimiz neticesinde 2017 yılında Çeşme Belediyemiz alanı Milli Emlak Müdürlüğünden 10 yıl süre ile kiralama ve Halk Plajı olarak kullanmak üzere izin almıştır. Ancak alandaki tahliye süreci 2019 yılı yaz sezonunda bitmişti. 2019 yılı yaz sezonunda Kültür ve Turizm Bakanımız ve Valimizin de katıldığı Mavi Bayraklı Halk Plajı töreninde her ne kadar derneğimiz adı zikredilmemiş ise de, Derneğimiz gönüllüleri dernek üyelerinin 5 yıllık çabası ile alan bugüne getirilmiştir. Başkan Yardımcımız Avukat Mehmet Demirlek, derneğimiz gönüllüsü danışman Avukatlarımız Sayın Taşkın Aaydın, İskender Öncel, Halis Kirişman, Amaç Kaya, Cengiz Tutak, H.Murathan Akpınar, üye ve destekçilerimizin 5 yıllık emeğini yetkili makamlar dile getirmiyor da olsa, Facebook sayfamızdan yaptığımız bildirimlerle on binlerce takipçimiz, çevreciler, dernekler, sivil toplum kuruluşları, tatilciler, turizmciler, bürokratlar ve Çeşme halkı bu gerçeği bilmektedir. Bir diğer önemli çabamız, Ovacık ile Alaçatı arasında kalan, bugün binlerce tatilcinin ziyaret merkezi olagelmiş doğa harikası Güvercin Kayalıkları Koyu, yani namı diyar Delikli Koy’un İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde Jeolojik Sit ilan edilmesi olmuştur. Delikli Koy ’da yaşanan süreç, Çeşmemizin diğer sorunları ve korunması gereken değerleri için çalışmalarımıza, sonraki yazılarımızda devam edeceğiz. Görüşmek üzere ….

Balık mı balık yağı mı?

Yaşanan felakete siyasetin iklim değişikliği gözüyle bakış açısı-2