14 Mayıs, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimi yapıldı. Türk seçmenin iradesi sandığa yansıdı. Herkes istediği siyasi partiye oyunu kullandı. Benim seçim sonuçlarını yazmam mümkün değildi. Yazım...

14 Mayıs, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimi yapıldı. Türk seçmenin iradesi sandığa yansıdı. Herkes istediği siyasi partiye oyunu kullandı. Benim seçim sonuçlarını yazmam mümkün değildi. Yazımı gazeteme teslim ettiğim saatlerde sandıklar yeni kapanmıştı. Sonra ki yazılarımda bizimde belki yorumlarımız olacaktır… Rusya - Ukrayna savaşında Ukrayna’nın yanında yer alan Avrupa, Rusya’nın Avrupa’ya verdiği doğalgazı kesmesiyle, Avrupa mecburi olarak fosil yakıta dönmek zorunda kalmıştı. Fosil yakıtlar konusunun uluslararası ilişkilerdeki yeri ve önemi her geçen gün artmaktadır… Fosil yakıtların ömrünün tükenmeye başlaması ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının tartışıldığı bir ortamda; büyüyen ekonomilerin kalkınabilmeleri için küresel ve bölgesel güç olma ve gücünü koruyabilme açısından Fosil yakıtlar önemli bir güç olmaya devam etmektedir… Özellikle petrol ve doğal gaz gibi kaynaklar bakımından zengin olan ülkeler bu güç unsurunu siyasi ve ekonomik baskı aracı olarak kullanmaktadır. AB’nin bekası ve büyümesi için ihtiyaç duyulan Fosil yakıtların güvenilir kaynaklardan, kesintisiz tedarik edilmesi, birliğin geleceği için vazgeçilmezdir… AB petrol ve doğal gaz güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni politikalar geliştirmektedir. AB özellikle petrol ve doğal gaz tedariği konusunda Rusya’ya önemli derecede bağımlıdır. … AB, Rusya’ya enerjide olan bağımlılığını azaltmaya çalışmakla birlikte, enerji kaynak çeşitliliğini artırmanın yollarını aramaktadır. Türkiye tarihsel süreçte, Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgeleri ile siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerini sürdürmektedir. Türkiye, AB’nin enerjide Rusya’ya olan bağımlılığını azaltma ve enerji güvenliğinde, enerji kaynaklarının çıktığı bölgeler ve enerji nakil güzergâhlarına olan yakınlığı sayesinde jeopolitik ve jeo stratejik açıdan önemli bir ülkedir… Bununla birlikte, tarih boyunca stratejik önemi koruyan Doğu Akdeniz’de son yıllarda keşfedilen doğal gaz kaynakları, AB’nin petrol ve gaz çeşitliliği politikaları ve alternatif güzergâhları bakımından, birliğin enerji güvenliğini destekleyebilecek önemli bir potansiyele sahiptir. Doğu Akdeniz’deki doğal gaz kaynaklarının gelecekte bu kaynakların dağıtım merkezi olması beklenen Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması konusu tartışılmaya başlanmıştır… Doğu Akdeniz bölgesinin gelecek sorunlarının şekillenmesi ve çözüme ulaşması olacaktır. Doğu Akdeniz bölgesinin sorunları enerji-politik olarak ele alınırsa iki grupta ele alınması doğrudur. Bunlar; karasal deniz sorunları olmaktadır. Kuzey Irak petrollerinin Doğu Akdeniz’e bağlantıları ve limanlar ile bağlantı geçiş bölgeleri stratejik çekişme alanı durumundadır. Türkiye bu bağlantı yollarında önem arz ediyor… İlk olarak, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz teminine ilişkin bağlantıları açısından durum önemlidir. İkinci olarak, 2023 hedefleri arasında yer alan enerji terminali olma hedefi açısından, Doğu Akdeniz bağlantılı hatların nasıl olduğu ve yeni hatlar olursa hangi bölgelerden geçeceği ve Türkiye’nin önerdiği terminal liman olan Ceyhan’ın bu hatlarla bağlantısı ve durumu önemlidir… Üçüncü olarak ise, yeni petrol ve gaz kaynak bölgeleri ve ilgili kaynak, hem de hat bölgelerinde egemen olan ve bunların Türkiye ile ilişkileri önem arz etmektedir. Bu üç husus da yaşanan rekabette, Doğu Akdeniz ülkeleri içerisinde Türkiye öne çıkmaktadır… Özellikle 20. yüzyılın başından bu yana bu bölgede yaşanan pek çok olayların ve yaşanmakta olanların ve de yaşanacakların nedeni enerji-politik erekler ve acımasızca gerçekleşen rekabet olmaktadır!