İlişkilerde görülen en yaygın hatalardan biri, yanlış davrandığını düşündüğümüz kişiye hatasını anlamaya kendini kapattığı halde hatasını anlatmak için ona açıklama yapmaya devam etmektir. Bazen bu açıklamalar yüksek sesle bazen de saatleri geçen uzun uzun cümlelerle yapılır. Sesimizi yükselttikçe ve konuşmalarımızı daha fazla uzattıkça karşı tarafa ulaşacağımızı düşünürüz ama bu çabaların çoğu nafiledir. Birçok kişi daha fazla konuşur karşısındakinin odağını sorun üzerine daha fazla verirse, kendisine yapılan hatayı daha iyi anlayacağına dair bir inancı vardır. Oysa durum tam tersidir. Ne kadar fazla açıklama yaparsak karşımızdaki kişi kendini bize anlamaya o kadar çok kapatır. Bize anlamaya kendini kapatmış birine daha fazla cümlelerle kendimizi anlatma çabamızın altında yatan şey karşımızdakinden çok bizimle ilgilidir. Bize hatalı davrandığını düşündüğümüz kişiye kendimizi ısrarla anlatma çabamızın altında o kişiyle olan bağımızın koptuğuna dair inancımız ve hissettiğimiz öfkenin geçeceğine dair inanç vardır. Size hatalı davranan biri size kendini kapatmışsa; burada yapılacak şey sakinliğinizi bulduğunuzda ve o kişiye dair olumlu bir duygu geliştirdiğiniz bir anda onun üzerinde herhangi bir güç uygulamadan ve ona savunmaya geçecek bir durum yaratmadan hissettiklerinizi ona uygun bir şekilde açıklamaktır.

AÇIKLAMAYA ÇALIŞMAK

Bir diğer önemli konu ise size hata yaptığını düşündüğünüz kişiye hatasını vurgulamak için onu utandırma yolunu seçmektir. Birini utandırarak bir özür alabilirsiniz ama o kişinin sizi rahatsız eden davranışını asla değiştiremezsiniz. O an duyacağınız bir özür sadece o kişiye hissettirdiğiniz utancın ağırlığından kurtulmak için yapılmış bir eylem olacaktır. Utanç duygusu kendi içinde yoğun bir duygudur ama kişide kendi davranışına dair iç görü geliştirmez dolayısıyla o kişiyle olan ilişkinizde beklediğiniz uyumu ve kendi hatalı davranışı üzerinde düşünmeyi teşvik etmez. Karşımızdaki kişinin hatalı davranışını o kişinin benliğini baltalayacak şekilde eleştirmeye giderseniz o kişide empati ve hatalı davranışına dair pişmanlık oluşturamazsınız. Size hatalı davranan birine yüksel sesli konuşmak, konuşmaların süresini uzatmak ya da onu utandırmak, karşıdaki kişide istediğimiz türden bir davranış değişikliği yaratmayı sağlamaz. Yapmanız gereken hissettiğiniz öfke ve acının sorumluluğunu alarak, karşı tarafın size verdiği zararı açıklamaya çalışmak olacaktır. Çünkü hiç kimse nasıl hissetmesi, nasıl davranması ve nasıl düşünmesi gerektiğini duymayı istemez. Sizi üzen kişinin üzerinde ki tek gücünüz size olan sevgi ve saygısıdır.