10 ilimizde 7 şiddetinde aynı günde yaşanan iki depremin yıkıcı etkisi ile 20 bin’i aşan can kaybı, yaralılar, maddi kayıplar hepimizi derinden üzdü. Bu durum karşısında tüm Türkiye seferber oldu, 10...

10 ilimizde 7 şiddetinde aynı günde yaşanan iki depremin yıkıcı etkisi ile 20 bin’i aşan can kaybı, yaralılar, maddi kayıplar hepimizi derinden üzdü. Bu durum karşısında tüm Türkiye seferber oldu, 10 ilimize yardım konusunda herkes elinden geleni yepıyor. Özellikle konuyla ilgili yasalarımızda düzenlemelere yer verilmiştir. 5510 SAYILI KANUNUNDA HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLERİN BENZERİ EK MADDE İLE DEPREMZEDELER DE DÜZENLEME YAPILMASINA İHTİYAÇ VAR! ''...... tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalı veya iştirakçiler ile ölen sigortalı veya iştirakçilerin hak sahiplerine en az 360 gün prim veya 12 aylık prim veya kesenek ödenmiş ve her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya gelir almamak şartıyla aylık bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklarla ilgili söz konusu kanunlarda öngörülen prim veya keseneklerin eksik olan kısmı Hazinece kurumlara ödenir'' 5510 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER! 5510/75 Maddesi ile; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki afetler halinde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Kurum tarafından sağlanmaya devam edilir.Katılım  payı vs alınmaz. Sağlık Uygulama Tebliği ile Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında değerlendirmeler yapılacaktır. Deprem bölgesinde bu konuda düzenlemelere yer verilmiştir. Genel sağlık sigortası kapsamında yer alan sigortalılar olağanüstü hal süresince, deprem illerinde veya nakledildiği illerde diyaliz tedavileri için "doğal afet provizyonu" alınarak SGK  sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle işlemleri yürütülür. Depremzedeler için medula yapılan düzenleme ile ilaç teminleri erişimleri açılmıştır. İŞ KAZASI Depremden dolayı işyerlerinde iş kazası sonucu yaralanan, ölen sigortalılar için 5510 sayılı Kanun’da düzenlemelere yer verilmiştir. HASTALIK HALİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ Deprem esnasında yaralanan tedavi sürecinde olan sigortalılar için geçici iş göremezlik rapor paraları da ödenecektir. KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ Bu konuda deprem vs. için kısa çalışma ödenekleri hayata geçmesi gerekir. 6098 SAYILI KANUNLA ÖLÜM TAZMİNATI GÜNDEME GELEBİLİR 6098/440.Maddesi ile birlikte işçinin ölümü halinde, işverene işçinin yakınlarına ölüm tazminatı ödenmesini emrediyor. TEŞVİK UYGULAMASI OLABİLİR! 10 ilde depremden dolayı işlerini kaybeden yada başka illere göç edenlerin, belgelemek kaydı ile İş Kur kayıtları açılması suretiyle, bu kişileri istihdam eden işverenlere teşvik uygulaması kapsamına alınabilir. CENAZE ÖDENEKLERİ 5510 Sayılı Kanunla Hak Sahiplerine Cenaze Ödenekleri verilir. 10 ilde SGK İl ve Merkez Müdürlükleri en kısa zaman da sigortalılara hizmet verecek hale gelecektir. Bu konuda mücbir sebep gözönüne alınarak düzenlemelere yer verilir. Hayatını kaybedenlere Allah (cc) rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına sabır dilerim.